image for illustration
Til hovedinnhold

Glass- og metallemballasje

Glass- og metallemballasje går til materialgjenvinning, og blir råstoff til nye produkter. Glass- og metallemballsje kan smeltes om nærmest i det uendelige. Glass blir til nye glassprodukter. Isolasjon/glava er gjenvunnet glass, og i tillegg lages et lett byggemateriale; glasopor. Metallemballasje blir til nye metallprodukter som felger, sykkelrammer, stoler osv.

 

 

Egen beholder til glass- og metallemballasje

Det er på myndighetsnivå fattet et vedtak om egen beholder til glass- og metallemballasje på husstandsnivå. Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes nærmest i det uendelige hvis det kastes på rett sted, og bakgrunnen for vedtaket er å få gjenvunnet mer av denne viktige avfallstypen.

Beslutningen innebærer at alle ROAFs husstander vil få en egen beholder til glass- og metallemballasje på sikt. Dette har ligget i kortene en stund, og er derfor vi har bedt våre innbyggere ta høyde for plass til totalt fire beholdere, hvis man må utvide eller skal bygge nytt avfallsskur. Alle vil selvsagt få god informasjon i forkant av innføringen, men det er en stund frem i tid.

 

I alle ROAFs eierkommuner er det utplassert returpunkter for oppsamling av ren glass- og metallemballasje. Noen har også egen beholder for denne ressursen.

Vi går ut fra at du regelmessig tar med tomme mineralvannflasker, ølflasker og bokser til butikken for å få pant for dem. Gjør det også til en god vane å skylle godt ut av flasker du ikke får pant for, som syltetøyglass, dressingflasker og annen glass- og metallemballasje.

Visste du at…

 • av all metallemballasje som gjenvinnes i Norge hvert år kan det lages 300 000 sykler
 • brukt glass og aluminium kan resirkuleres i det uendelige uten tap av kvalitet
 • bare fem prosent av energien som trengs for å produsere ny aluminium er nødvendig for å smelte om aluminium til nye produkter
 • det kreves mindre energi å lage nytt glass av brukt glass enn å lage det av nye råvarer

Dette skal ikke i returpunktet, men leveres til en gjenvinningsstasjon:

 • plastflasker og annen plastemballasje
 • porselen
 • keramikk
 • lyspærer og lysstoffrør
 • vindusglass
 • ildfast glass

Leveres returpunktet:

Glass

 • drikkeflasker av glass uten pant
 • dressingflasker av glass
 • syltetøyglass
 • tomme medisin- og pilleglass

Metallemballasje

 • makrell-i-tomat bokser
 • leverposteibokser
 • kaviartube
 • hermetikkbokser
 • tomme telys i aluminium
 • aluminiumsfolie
 • foliebokser til fisk