Vi opplever for tiden stor pågang på kundesenteret, og dette kan medføre lengre svartid. Vi beklager ulempene dette medfører, og takker for din tålmodighet.

image for illustration
Til hovedinnhold

Ombruk

Oppdatert: 10.01.2020

Når gamle ting du ikke har bruk for lenger kan gjenbrukes av andre, sparer vi miljøet for unødvendig avfall. For å forhindre at kurante varer kastes og ødelegges har vi tilrettelagt for at disse produktene kan hentes og ombrukes. Sammen gir vi ikke bare ting lengre liv, men vi sparer også miljøet.

Ombrukscontainer

På de fleste av ROAF sine gjenvinningsstasjoner er det satt ut containere hvor folk kan sette igjen fine gjenstander og utstyr man tror andre vil ha nytte av. Dette er et tiltak for øke gjenbruksverdien av ting. ROAF ønsker at ting skal gjenbrukes før det evt destrueres og blir til nye råvarer. Vi har satt opp egne ombrukscontainere på alle gjenvinningsstasjonene våre utenom Lørenskog og Sørum, men planen er å få satt ut på Sørum også. I containeren kan man finne alt fra leker, kopper og kar, lenestoler, skap, kommoder og ikke minst sykler. Ombrukscontainerne har gitt gode resultater. Fra januar til juni 2016 var det 11 tonn møbler og ting som ble hentet fra våre containere. I første halvdel av 2017 er det nesten 19 tonn. Disse 19 tonnene gir et snitt på 105 kilo hver dag eller 727 kilo hver uke.

 

Trevirke til ombruk

Kunder kan hente ut trevirke gratis på Skedsmo gjenvinningsstasjon. Vi har sett at mange av ROAF sine kunder kommer med rester av plank til gjenvinningsstasjonene våre. Mye av dette er fint trevirke som bør bli brukt slik det er. ROAF mener det er viktigere å bruke varene slik de er før vi evt gjenvinner dem, derfor har vi nå begynt å samle inn det fineste avkappet og restene av trevirke som kundene kommer med, slik at vi kan bidra til at det brukes som det opprinnelig var tenkt å bli brukt.

På ROAFs gjenvinningsstasjon på Skedsmo er det satt ut en container hvor kunder kan levere fra seg fine restematerialer, og andre kunder kan komme og hente. I containeren er det rester av nytt treverk som ikke har blitt brukt, som for eksempel panel, terrassebord, listverk m.mer.

Old Wood wall Texture for Background

Beholdere for stearinlys

På gjenvinningsstasjonene har vi satt ut egen beholder for å samle inn stearinlysstumper. Vi har egen samarbeidspartner som henter dette på fast basis. Er det barnehager/skoler som ønsker noe av dette, er det mulig å hente gratis.

I følge Naturvernforbundet selges hele 40 millioner stearinlys i norske dagligvarebutikker bare i desember. Vi vet alle det blir rester av det. ROAF har som ambisjon å redusere avfallsmengder og heller få til ombruk. Det kommer mye stearinlys til våre gjenvinningsstasjoner. Derfor prøver vi dette tiltaket. På alle gjenvinningsstasjonene har vi satt ut en egen beholder hvor vi samler inn ødelagte og brukte stearinlysstumper. Husk å kaste metalbeholderen rundt t-lyset i beholderen for glass- og metall.

Hvem kan hente?

Hvem som helst kan komme og hente ting, trevirke eller stearin gratis. Du trenger bare å fylle ut et skjema som du får hos betjeningen.