image for illustration
Til hovedinnhold

Hvordan fungerer avfallshåndteringen på Nedre Romerike?

Hvert år får ROAF-kommunene over 3000 flere innbyggere. Her finner du en oversikt over hvordan du skal håndtere avfallet ditt.

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall. Vi drifter også syv gjenvinningsstasjoner, og har utplassert over 400 returpunkter for glass- og metallemballasje.

Sjåfør triller beholder_infoskjerm

Dine avfallsbeholdere / din avfallsløsning


Mat- og restavfall inkl. plastemballasje:

I denne avfallsbeholderen/containeren legger du grønne poser med matavfall, samt restavfall (inkl. plastemballasje) i vanlige bæreposer. Disse tømmer ROAF hver uke. (Aurskog-Høland og Rømskog: hver 14 dag). Se tømmedager for din adresse her

Selve beholderen må bestilles via kommunen du bor i, men ødelagte beholdere bytter ROAF for deg,  Fyll ut dette skjemaet for bytte av ødelagt beholder

Papp, papir og kartong:

I denne avfallsbeholderen/containeren legger du alt av papp, papir og kartong. Dette må være rent og tørt og skal legges løst i beholderen (ikke i plastpose/sekk). Hentes av ROAF hver 4. uke.
Har du behov for større beholder er det gratis og kan bestilles her. (Gjelder for de med egen beholder på to eller fire hjul).

Rød boks / nett til farlig avfall:

I Rødboksen/nettet skal du oppbevare farlig avfall og småelektronikk. Disse kan leveres på alle våre gjenvinningsstasjoner året rundt og til Miljøbilen – som kjører faste ruter vår og høst.

Ekstrasekken

Har du tidvis ekstra mye restavfall, kan du kjøpe en ekstrasekk. I ROAFs ekstrasekk skal kun restavfallsposer, ikke grønne matavfallsposer eller grovavfall. Sekkene koster kr. 50,- pr. sekk og kan kjøpes på en rekke utsalgssteder – se oversikt her

rødboks

Hva er innbyggernes ansvar?

 • Alt avfall skal kildesorteres
 • Alt avfall skal kastes i riktig beholder merket med den avfallstypen du har
 • Større avfall, spesialavfall etc. skal fraktes til en gjenvinningsstasjon synlig eller i gjennomsiktig avfallsekk
 • Det må være god fremkommelighet til avfallsbeholderne/containere
 • Det må være brøytet for snø foran og rundt beholder/container
 • Det må strøs foran og rundt beholder/container
 • Det må fjernes snø og is fra topplokk
 • Containere må være frie for snø, lokk må kunne åpnes av mannskapet vårt, og vi må kunne gå rundt containeren for å kunne feste vinsj i bakkant
 • ROAF kan ikke dra beholdere i snø eller over brøytekanter
 • Avfallsbeholderne skal ikke stå lenger unna enn fem meter fra kjørbar vei på tømmedag. Står beholderne lenger unna, må disse trilles frem kvelden før tømming
 • På tømmedager skal avfallsbeholderen stå med håndtaket ut

ROAF tømmer ikke beholder/container dersom det er fare for skade på personell eller materiell.

 

matavfallemblem blå

ALT matavfall skal i grønn pose – alltid!

Du har mottatt matavfallskurv og grønne poser til matavfallet ditt. Alle ROAFs innbyggere skal kildesortere alt matavfall i grønn pose. Husk dobbel knute og ikke overfyll posene, da kommer de frem hele og du slipper søl i beholderen din. Våre renovasjonsbiler kjører på biogass laget av ditt matavfall. Du kan lese mer om matavfall her.

Tom for grønne poser? Slik får du nye ruller.

 

ROAF sorterer plasten for deg

Derfor skal plasten i samme pose som restavfallet!
Vi tar jobben med å sortere plasten for deg! Plastemballasjen skal derfor bare skylles og deretter kastes i samme pose som øvrig restavfall. Til dette kan du bruke en vanlig handlepose. ROAFs ettersorteringsanlegg sorterer plasten automatisk fra restavfallet i fem ulike plasttyper, som materialgjenvinnes til nye plastprodukter. Slik sparer vi miljøet for uttak av nye naturressurser. Du kan lese mer om sortering av plast her.

plast på bånd til bunting

Hva må jeg levere selv?

 • Glass- og metallemballasje skal leveres til ett av våre mange returpunkter. Finn ditt nærmeste returpunkt på roaf.no eller via appen Min Renovasjon. Innbyggere i Aurskog-Høland og Rømskog har egen beholder som tømmes hver 12. uke.
 • Klær og tekstiler, også det som er hullete eller slitt, skal leveres til egne returpunkter (UFF/Fretex). Vi har også beholdere for dette på alle våre gjenvinningsstasjoner.
 • Farlig avfall inneholder miljøfarlige stoffer og skal leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner (året rundt), eller til Miljøbilen (vår og høst).
 • Elektrisk og elektronisk avfall skal leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner, eller tilbake til forhandler.
 • Grovavfall (store og/eller tunge gjenstander) skal leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner. Hver avfallstype skal sorteres for seg og legges i gjennomsiktige sekker, eventuelt løst på henger.
 • Hageavfall skal leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner (med unntak av Lørenskog).
 • Hele og brukbare gjenstander, som møbler, interiør, ski, sykler, leker, bilder, kopper og kar, kan leveres gratis til ombruk på Aurskog-Høland, Enebakk, Nittedal og Skedsmo gjenvinningsstasjon.

Våren er tiden for rydding og sjauing. Alle mann i arbeid!

Våre gjenvinningsstasjoner
ROAF har syv gjenvinningsstasjoner som du kan benytte. Når du skal du levere avfall til en av disse må du huske å forhåndssortere hver avfallstype for seg, i gjennomsiktige avfallssekker. Avfallet kan også leveres løst, men må være godt sikret på henger. Oversikt over hvor de ulike gjenvinningsstasjonene befinner seg, åpningstider, priser og hva du kan levere, finner du på roaf.no.

Miljøbilen
Miljøbilen kjører rundt i ditt nabolag to ganger i året (vår og høst). Til Miljøbilen kan du levere farlig avfall og småelektronikk – helt gratis! Rutetider legges ut på roaf.no når det nærmer seg.

Nyttige lenker og informasjon

Følg oss på facebook