image for illustration
Til hovedinnhold

Miljøbilen – Henting av farlig avfall og småelektronikk

Miljøbilen kommer til ditt nabolag to ganger i året og henter farlig avfall, små elektriske og elektroniske produkter helt gratis.

Til miljøbilen kan du levere mindre menger, det du kan klare å bære, eller som får plass i en rød boks. Rutetider opplyser vi om ca en mnd før vi kommer.

ROAF sin nye miljøbil

Foto: Benjamin A. Ward / ROAF

Alle husholdninger i ROAF skal ha mottatt en rød boks for oppbevaring av farlig avfall. I den, eller annen beholder, samler du det du har og leverer det til Miljøbilen når vi stopper i nærheten av deg. Hvis de oppgitte tidene ikke passer for deg, kan du levere ditt farlige avfall til nærmeste gjenvinningsstasjon hele året.

Farlig avfall

Farlig avfall og småelektronikk inneholder miljøfarlige stoffer som kan føre til skader på mennesker, dyr og miljø. Det er derfor svært viktig at det ikke blandes med annet avfall, men samles inn og behandles på riktig måte. Rødboksen kan leveres til Miljøbilen når den kommer til ditt nabolag, eller til en av våre gjenvinningstasjoner. Husk at kjøleskap, komfyrer og annet ee-avfall som ikke får plass i Rødboksen, kan leveres tilbake til forhandler eller direkte på en av våre gjenvinningstasjoner, og alle tjenestene er gratis.

Hvis du ikke har fått en Rødboks så kan du få en gratis hos Miljøbilen eller på alle våre gjenvinningstasjoner.

rødboks

Miljøbilen henter:

  • Batterier
  • Lyspærer
  • Tomme hårsprayflasker
  • Tomme barberskumflasker
  • Lakk
  • Lim
  • Ødelagte radioer
  • Mobiltelefoner
  • Ledninger
  • Blinkesko