image for illustration
Til hovedinnhold

Hvorfor skal du kildesortere?

Kildesortering er et godt og enkelt miljøtiltak som alle kan gjøre. Ved å kildesortere avfallet vårt tar vi vare på ressursene i avfallet, og sikrer at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte.

Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag, vil vi doble avfallsmengden nok en gang innen 2030.

For å skaffe materialer til å lage alle produktene som ender som avfall, bruker vi stadig mer naturressurser. Forbruket av drivstoff og energi øker også i forbindelse med transport og produksjon av disse varene. Dessuten fører det til stadig økte utslipp av farlige stoffer og drivhusgasser.

Det aller viktigste vi kan gjøre for å spare miljøet, er å hindre at avfall oppstår. Det gjør vi ved å la være å kjøpe ting som blir fort ødelagt.

Avfall som kildesorteres kan materialgjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Da begrenser vi uttaket av naturressurser og bruker mindre energi.

Vi sparer både CO2 og energi ved at avfallet materialgjenvinnes sammenlignet med forbrenning av avfall.

Når vi utnytter energien i restavfallet, gir det flere klimavirkninger. Blant annet erstatter fjernvarme elektrisitet og olje til oppvarming og reduserer utslipp fra lokale varmesentraler.

Smarte kjøkkenløsninger

Vår partner i Loop har samlet noen ideer til smarte løsninger på kjøkkenet.

Loop smarte kildesorteringsløsninger