Vi opplever for tiden stor pågang på kundesenteret, og dette kan medføre lengre svartid. Vi beklager ulempene dette medfører, og takker for din tålmodighet.

image for illustration
Til hovedinnhold

Gjennomsiktige avfallsekker

Oppdatert: 13.05.2024

Når du kommer til gjenvinningsstasjonen må alt være sortert, da det skal legges i ulike containere. Avfallet må medbringes i gjennomsiktige avfallsekker eller løst i henger/bil.

Vi må ha tilgang til å se det du har med deg. Derfor må avfallet ligge løst i tilhenger eller i gjennomsiktige avfallssekker.

Alt du bringer med deg skal sorteres i ulike containere avhengig av materialet det er laget av.

Avfallet skal være synlig slik at vi klarer å øke ombruksgraden av ressursene som samles inn. Dette vil også bidra til at vi får hindret at farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall (ee-avfall) havner i feil container. Mesteparten av det som bringes til gjenvinningsstasjonen er ressurser som kan brukes på nytt.

Du kan fortsatt levere løst avfall uten sekk, som før, men det må være godt synlig på tilhengeren din.

Følgende regler gjelder for levering av avfall på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner:

 

 • Alt avfall må være forhåndssortert!
 • Forhåndssortert avfall leveres i gjennomsiktige avfallssekker, en avfallstype pr. sekk.
 • Avfall kan også leveres løst på henger/bil, bare sørg for at det er godt sikret.
 • Sortert avfall skal legges i riktig container på gjenvinningsstasjonen – spør hvis du lurer.
 • Sorte/fargede avfallssekker er ikke tillatt, da vi skal kunne kontrollere avfallet bedre og unngå feilsortering. I tillegg ønskes det ikke sort plast i omløp lengre da sort plast ødelegger gjenvinningen av plast.

Husk at:

 • er du flink til å sortere avfallet ditt, er det meste gratis å levere på våre gjenvinningsstasjoner.
 • de gjennomsiktige avfallssekkene kan brukes flere ganger!

Vi minner også om at sorte avfallssekker til restavfallet hjemme heller ikke er tillatt, posene skal være i bæreposeformat.

Typiske sorteringer på en gjenvinningsstasjon:


Ubehandlet trevirke

 • kapp
 • plank

Metall

 • madrass med fjering
 • metallstoler
 • vogner
 • metallspann

Papp:

 • Pappemballasje
 • Pappesker
 • papir

hardplast/plastfolie:

 • Tomt/tørt malingspann
 • Transportemballasje
 • Plastfolie

Elektrisk:

 • Ledninger og stikkontakter
 • Bryter og lys
 • leker

Farlig avfall:

 • Fugemasse
 • Løsemidler
 • Spraybokser
 • Maling, lim og lakk
 • Malingspann med rester
 • Gamle gulvbelegg
 • Gamle vinduer
 • Impregnert trevirke
 • Ioniske røykvarslere
 • Vinylbelegg
 • Farget EPS/isopor
 • Asbest – husk at dette MÅ pakkes i tolags plast før det leveres!
 • Eternittplater

Annet som bør sorteres hver for seg:

 • Porselen og fliser
 • Betong og stein
 • Hageavfall og jord
 • Gips

Sorter før du kommer

 • Sorter avfallet hjemme i gjennomsiktige avfallsekker
 • Bruk én avfallssekk pr. avfallstype. F.eks: I én gjennomsiktig avfallsekk legger du alt av elektrisk avfall, i neste gjennomsiktige avfallsekk legger du klær/tekstiler osv. Hageavfall, papp/kartong, jern/metall osv. legges i hver sin avfallssekk
 • Avfall kan også leveres løst på henger/bil, bare sørg for at det er godt sikret
 • Leverer du avfall i sorte/fargede sekker etter 1. mars 2019, vil du bli avvist og du blir bedt om å sortere i gjennomsiktige sekker utenfor gjenvinningsstasjonen

Hvor får man tak i gjennomsiktige avfallssekker?

 • På våre gjenvinningsstasjoner vil prisen være kr. 50,- for to ruller.
 • Hos flere butikkjeder og byggevarehus

Siden 1. mars 2019 har det vært totalforbud med sorte avfallsekker

Gjenvinningsstasjoner Hva kan jeg levere, og hva koster det på gjenvinningsstasjonen?