Vi opplever for tiden stor pågang på kundesenteret, og dette kan medføre lengre svartid. Vi beklager ulempene dette medfører, og takker for din tålmodighet.

image for illustration
Til hovedinnhold

Sorteringsguider

Her finner du sorteringsguider på ulike språk – med enkle illustrasjoner som viser hva du skal sortere hvor.

Disse kan du printe ut og ha hjemme. Standardvarianten er i A4-størrelse. Det finnes også varianter i A3 på norsk og engelsk, for de som ønsker å henge opp en litt større plakat.

For blinde og svaksynte finnes det egne varianter på norsk og engelsk som er spesialtilpasset etter kravene til universell utforming.

 

Ønsker du/dere å få tilsendt sorteringsguider kan dere ta kontakt med oss, miljoagent@roaf.no

rødboks sortering

Viktig

  • Les sorteringsguiden for å se hvordan du skal kildesortere ditt husholdningsavfall.
  • Stekepanner, kjeler, ledninger og lignende skal bringes til gjenvinningsstasjonen.
  • Alt av slitte klær og tekstiler, f.eks. puter, klær og sko, skal ikke kastes i restavfallet, men leveres til nærmeste returpunkt for klær og tekstiler.

Ønsker du/dere tilsendt sorteringsguider kan dere ta kontakt med oss, miljoagent@roaf.no