image for illustration
Til hovedinnhold

Sorteringsguider

Her finner du sorteringsguider på ulike språk – med enkle illustrasjoner som viser hva du skal sortere hvor.

Disse kan du printe ut og ha hjemme. Standardvarianten er i A4-størrelse. Det finnes også varianter i A3 på norsk og engelsk, for de som ønsker å henge opp en litt større plakat.

For blinde og svaksynte finnes det egne varianter på norsk og engelsk som er spesialtilpasset etter kravene til universell utforming.

 

Ønsker du/dere å få tilsendt sorteringsguider kan dere ta kontakt med oss, miljoagent@roaf.no

rødboks sortering

Viktig

  • Les sorteringsguiden for å se hvordan du skal kildesortere ditt husholdningsavfall.
  • Stekepanner, kjeler, ledninger og lignende skal bringes til gjenvinningsstasjonen.
  • Alt av slitte klær og tekstiler, f.eks. puter, klær og sko, skal ikke kastes i restavfallet, men leveres til nærmeste returpunkt for klær og tekstiler.

Ønsker du/dere tilsendt sorteringsguider kan dere ta kontakt med oss, miljoagent@roaf.no