Til hovedinnhold

Gratis skap til grønne matavfallsposer for borettslag

Borettslag og sameier kan få eget skap til grønne matavfallsposer slik at det vil være poser tilgjengelig til enhver tid.

I skapet kan beboere hente en ny rull når det trengs, eller legge fra seg hele ruller hvis de har for mange.

Skap til grønne poser overleveres gratis av ROAF, men montering av skapet må borettslaget selv stå for.

Grønne poser vil bli levert i esker to ganger i året og dere er selv ansvarlig for å fylle opp skapene etter behov.

Bestill skap her.

skap med poser

miljøagent og skap

Bestilling av skap

Styret i borettslaget kan bestille skap.

Skap er gratis for borettslag og sameier i ROAFs eierkommuner

Bestill skap til grønne poser