Gratis skap til grønne matavfallsposer for borettslag – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Gratis skap til grønne matavfallsposer for borettslag

Borettslag og sameier kan få eget skap til grønne matavfallsposer slik at det vil være poser tilgjengelig til enhver tid.

I skapene kan beboere legge fra seg hele ruller hvis de har for mange, eller man kan hente seg en ny rull når man er tom.

Skap til grønne poser leveres gratis av ROAF, men montering inne eller utendørs må borettslaget stå for selv.  Bestill skap her.

skap med poser miljøagent og skap

Bestilling av skap

Styret i borettslaget kan bestille skap.

Tilbudet gjelder kun for borettslag/sameier i en ROAF kommune

Bestill skap til grønne poser