Styret og eiere – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS
image for illustration

Styret og eiere

Romerike Avfallsforedling IKS eies av syv kommuner på Nedre Romerike. Øverste organ er representantskapet som består av to representanter fra de ulike eierkommunene. Representantskapet ledes av Thor Grosås (Lillestrøm kommune). Styret består av frittstående representanter, styret ledes av Arne Brovold.

Styret består av:

 • Arne Brovold  – leder
 • Marianne Grimstad Hansen – nestleder
 • Christopher Buer Jonassen
 • Randi Haavik Varberg
 • Kari-Anne Lyng
 • Terje Skovly- ansattrepresentant
 • Anne Hagerup Heggdal (vara)
 • Aage Kato Holt (vara)
 • Grete Crowo (vara)
 • Martin Frilseth Haugen (vara ansatterepresentant)

 

Styreprotokoll 2022

Styreprotokollene er godkjent elektronisk og signert med bank id.

Styreprotokoll 2021

Styreprotokollene er godkjent elektronisk og signert med bank id.

Styreprotokoll 2020

Styreprotokollene er godkjent elektronisk og signert med bank id.

Representantskapet

Aurskog- Høland:

 • Gudbrand Kvaal og Roger Evjen
 • vara: Simen Solbakken og Turid Dahlum Nilsen

Enebakk:

 • Tonje Andersson Olsen og Ragnar Bergskaug
 • vara: Hans Kristian Solberg og Tiril Ljøstad

Gjerdrum:

 • Anders Østensen og Ove Silkoset
 • vara: Leif Haugland og Carl Erik Næss

Lillestrøm:

 • Thor Grosås og Boye Bjerkholt
 • vara:  Jørgen Vik og Anette Elseth

Lørenskog:

 • Joakim Gulliksen og Anne Mette Tangen
 • vara: Ernst-Modes Herdieckerhoff og Eva Næs Karlsen

Nittedal:

 • Inge Solli og Arnt Kristoffersen
 • vara: Erland Vestli og Marius Egeberg

Rælingen:

 • Ståle Grøtte og Kari Magnussen Blomsø
 • vara: Hans Otte Tomter og Bjørn Ole Uglem

Representantskapets leder: Thor Grosås (Lillestrøm kommune)
Nestleder: Anders Østensen (Rælingen kommune)

 

Representantskapsprotokoll

Protokollene er godkjent elektronisk og signert med bank id.