Styret og eiere – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Styret og eiere

ROAF IKS eies av 7 kommuner på Nedre Romerike. Øverste organ er representantskapet som består av eiere fra de ulike eierkommunene. Styret ledes av Nina Elisabeth Kristiansen.

Styret består av:

 • Nina Elisabeth Kristiansen – leder
 • Arne Brovold – nestleder
 • Dag Møkleby
 • Tor Allstrin
 • Beate Kristin Storsul
 • Terje Skovly- ansatterepresentant
 • Anne Hagerup Heggdal (Vara)
 • Sissel Sjølli (Vara)
 • Aage Kato Holt (Vara)
 • Ingrid Kiær Salmi (Vara ansatterepresentant)

 

Styreprotokoll 2018

Styreprotokollene er godkjent elektronisk og signert med bank id.

Representantskapet

Aurskog- Høland:

 • Gudbrand Kvaal og Roger Evjen
 • vara: Simen Solbakken og Turid Dahlum Nilsen

Enebakk:

 • Tonje Andersson Olsen og Ragnar Bergskaug
 • vara: Hans Kristian Solberg og Tiril Ljøstad

Gjerdrum:

 • Anders Østensen og Ove Silkoset
 • vara: Leif Haugland og Carl Erik Næss

Lillestrøm:

 • Thor Grosås og Boye Bjerkholt
 • vara:  Jørgen Vik og Anette Elseth

Lørenskog:

 • Joakim Gulliksen og Trygve Bekkesletten
 • vara: Ernst-Modes Herdieckerhoff og Eva Næs Karlsen

Nittedal:

 • Inge Solli og Arnt Kristoffersen
 • vara: Erland Vestli og Marius Egeberg

Rælingen:

 • Ståle Grøtte og Kari Magnussen Blomsø
 • vara: Hans Otte Tomter og Bjørn Ole Uglem

Representantskapets leder er: Konstituert Anders Østensen (vara: Ståle Grøtte)

 

Representantskapsprotokoll

ROAF eies av

Enebakk kommune
Gjerdrum kommune
Lørenskog kommune
Nittedal kommune
Rælingen kommune
Lillestrøm kommune
Sørum kommune