image for illustration
Til hovedinnhold

Styret og eiere

Romerike Avfallsforedling IKS eies av syv kommuner på Nedre Romerike. Øverste organ er representantskapet som består av to representanter fra de ulike eierkommunene. Representantskapet ledes av Gro Langdalen (Rælingen kommune). Styret består av frittstående representanter, styret ledes av Arne Brovold.

Styret består av:

  • Arne Brovold  – leder
  • Kari-Anne Lyng – nestleder
  • Anne Hagerup Heggdal
  • Christopher Buer Jonassen
  • Randi Haavik Varberg
  • Terje Skovly- ansattrepresentant
  • Aage Kato Holt (vara)
  • Grete Crowo (vara)
  • Roy Ulvang (vara)
  • Martin Frilseth Haugen (vara ansatterepresentant)

 

Styreprotokoll 2024

Styreprotokollene er godkjent elektronisk og signert med bank id.

Styreprotokoll 2023

Styreprotokollene er godkjent elektronisk og signert med bank id.

Styreprotokoll 2022

Styreprotokollene er godkjent elektronisk og signert med bank id.

Representantskapet

Aurskog-Høland kommune:
Roger Evjen og Kari Mikkelrud
Vara: Per-Steinar Slang og Line Cecilie Grefslie

Enebakk kommune:
Tonje Anderson Olsen og Dag Bjerke
Vara: Christopher Leiknes, Hans Kristian Solberg, Bent Aasli og Sylvia Riddarsporre

Gjerdrum kommune:
Karl-Arne Johannessen og Anna Sandman
Vara: Lars Gustav Monsen, Ivar Aamodt, Line Lian og Solveig Nygaard Langvald

Lillestrøm kommune:
Anette Elseth og Thor Christian Grosås
Vara: Kjartan Berland, Ronny Røste, Eline Stangeland og Jørgen Hammer Skogan

Lørenskog kommune:
Bjørnar Johannessen og Ragnhild Bergheim
Vara: Bjørn Ivar Gran, Amine Mabel Andresen, Jarle J. Vaage og Anna F. Leiksett

Nittedal kommune:
Inge Solli og Ivar Christensen
Vara: Rune Winum, Anne Hilde Rækstad, Jesper Hjort og Siavash Sangtarash

Rælingen kommune:
Gro Langdalen og Ståle Grøtte
Vara: Hans Otto Tomter, Kari Blomsø, Hanne F. Olsen og Jan One Enlid

Representantskapsprotokoll

Protokollene er godkjent elektronisk og signert med bank id.