Styret og eiere – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Styret og eiere

ROAF IKS eies av ti kommuner på Nedre Romerike. Øverste organ er representantskapet som består av eiere fra de ulike eierkommunene. Styret ledes av Nina Elisabeth Kristiansen.

Styret består av:

  • Nina Elisabeth Kristiansen – leder
  • Arne Brovold – nestleder
  • Dag Møkleby
  • Tor Allstrin
  • Beate Kristin Storsul
  • Terje Skovly- ansatterepresentant
  • Anne Hagerup Heggdal (Vara)
  • Sissel Sjølli (Vara)
  • Aage Kato Holt (Vara)

 

Styreprotokoll 2018

Styreprotokollene er godkjent elektronisk og signert med bank id.

Styreprotokoll 2017

Representantskapsprotokoll

ROAF eies av

Aurskog-Høland kommune
Enebakk kommune
Fet kommune
Gjerdrum kommune
Lørenskog kommune
Nittedal kommune
Rælingen kommune
Skedsmo kommune
Sørum kommune
Rømskog kommune