image for illustration
Til hovedinnhold

Renovasjonsgebyret

ROAF sørger for å utføre renovasjonstjenester på Nedre Romerike

GVS og ESAR

Den enkelte kommune beslutter hva renovasjonsgebyret skal være. Gebyret dekker alle tjenester knyttet til renovasjon, basert på selvkostprinsippet. Dette omfatter blant annet henting av husholdningsavfall på husstandsnivå, returpunkter for glass- og metallemballasje og tilgang til åtte gjenvinningsstasjoner. Gebyret dekker også behandling av alt avfall.

ROAFs netto husholdningskostnader fordeles mellom eierkommunene basert på beholderstørrelse på mat- og restavfall inkl. plast, som faktureres eierkommunene. I tillegg kommer den enkelte kommunes kostnader knyttet til renovasjon. Kostnadsinndelingen er basert på selvkostprinsippet.

Har du spørsmål vedrørende renovasjonsgebyret, ta kontakt med kommunen du bor i.

ROAF henter mat- og restavfall inkl. plast hos deg én gang per uke, eller hver 14. dag.

Papp, papir og kartong henter vi én gang i måneden.

På ROAFs gjenvinningsstasjoner er det en rekke avfallstyper som kan leveres gratis om du har sortert dette på forhånd.

To ganger i året  kan du levere det farlige avfallet du har samlet i rødboksen til Miljøbilen.

I tillegg til våre primærtjenester sørger vi for å være en foregangsbedrift når det gjelder sirkulær økonomi og gode løsninger for ombruk, gjenvinning og sortering.

Servicekontoret

Servickontoret i din kommune kan bistå med svar om politiske og administrative spørsmål.

Lørenskog kommune Lillestrøm kommune Nittedal kommune Gjerdrum kommune Aurskog-Høland kommune Enebakk kommune Rælingen kommune