Til hovedinnhold

Levering av restlopper

Frivillige organisasjoner kan levere restlopper gratis til våre gjenvinningsstasjoner på Berger og Aurskog-Høland.

 

Loppemarkeder som blir arrangert i en av våre syv eierkommuner kan levere restlopper gratis.

Restloppene må være ferdig sortert i gjennomsiktige sekker eller løst i bil/henger.

Det er viktig at det ikke leveres mer enn 6 m3 per levering. Leveransen skal ikke være tilført annet avfall enn fra loppemarkedet. Vi tar ikke imot bygg- og rivningsavfall eller farlig avfall fra loppemarkeder. Det vil bli utført mottakskontroll av avfallet og dere må sortere avfallet selv i containere på gjenvinningsstasjonen slik som vanlige kunder.

Loppemarkedet må sende inn skjema før dere kan levere avfallet. 

image for article Sorteringsguide for restlopper
Skedsmo skilt

Skedsmo skilt

Sortering er viktig!

Alle restlopper må sorters og kastes i dedikerte containere på gjenvinningsstasjonen.

Det er viktig at avfallet er synlig når dere ankommer gjenvinningsstasjonen.

Loppemarkeder kan levere lopper gratis, men husk å sende inn skjema i forkant.

Skjema for levering av restlopper