Til hovedinnhold

Levering av restlopper

Frivillige organisasjoner kan levere restlopper gratis til våre gjenvinningsstasjoner på Berger og Aurskog-Høland.

 

Loppemarkeder som blir arrangert i en av våre syv eierkommuner kan levere restlopper gratis.

Restloppene må være ferdig sortert i gjennomsiktige sekker eller løst i bil/henger.

Det er viktig at det ikke leveres mer enn 6 m3 per levering. Leveransen skal ikke være tilført annet avfall enn fra loppemarkedet. Vi tar ikke imot bygg- og rivningsavfall eller farlig avfall fra loppemarkeder. Det vil bli utført mottakskontroll av avfallet og dere må sortere avfallet selv i containere på gjenvinningsstasjonen slik som vanlige kunder.

Loppemarkedet må sende inn skjema før dere kan levere avfallet. 

Skedsmo skilt

Skedsmo skilt

Sortering er viktig!

Alle restlopper må sorters og kastes i dedikerte containere på gjenvinningsstasjonen.

Det er viktig at avfallet er synlig når dere ankommer gjenvinningsstasjonen.

Loppemarkeder kan levere lopper gratis, men husk å sende inn skjema i forkant.

Skjema for levering av restlopper