image for illustration
Til hovedinnhold

Energi i ROAF

ROAF jobber for å ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet, derfor fokuserer vi på energisparende drift.

For å få til det best mulig har vi innført den internasjonale standarden ISO 50001 Energiledelse som et verktøy for å ha en systematisk oppfølging av energiytelsen og redusere energiforbruk av elektrisitet, fjernvarme og drivstoff.

I mai 2018 ble ROAF sertifisert for energiledelse etter standarden ISO 50001:2011 og i april 2021 ble vi re-sertifisert etter ISO 50001:2018.

 

Energiledelse handler om få en mest mulig effektiv utnyttelse av energikilder gjennom å bruke minst mulig energi. Dette vil resultere i mindre utslipp av klimagasser og andre relaterte miljøpåvirkninger, samt reduserte energikostnader. Energiledelse er rett og slett både miljøvennlig og lønnsomt.

 

Energivarene som omfattes er elektrisitet og fjernvarme til bygg og anlegg, og drivstoff i form av biogass, elektrisitet, biodiesel (HVO100), diesel og bensin til kjøretøy og maskiner. ROAF har som mål å bruke fossilfri energi der vi kan. I tillegg settes det stort fokus på bruk av fornybare energikilder, samt egenprodusert fornybar energi. ROAF kjøper kun strøm med opprinnelsesgaranti.

ROAF har vedtatt mål for energibruk for alle driftsområder som forbruker strøm, fjernvarme og drivstoff.

ROAF er sertifisert:

ISO 9001:2015 Kvalitet
ISO 14001:2015 Miljø
ISO 50001: 2018 Energiledelse

CSR Performance Ladder Nivå 4 (Samfunnsansvar).

Vi jobber med kontinuerlig forbedring av våre tjenester og prosesser.