Vi opplever for tiden stor pågang på kundesenteret, og dette kan medføre lengre svartid. Vi beklager ulempene dette medfører, og takker for din tålmodighet.

image for illustration
Til hovedinnhold

Kvalitet og HMS

ROAF har et ledelsessystem som er sertifisert iht. kravene i ISO 9001:2015.

Innovasjon / Utvikling
Vi skal være ledende og nyskapende på ombruk og materialgjenvinning i Norge. Vi skal kontinuerlig forbedre våre prosesser med fokus på miljø, kvalitet og samfunnsansvar.

ROAF jobber aktivt med å søke innovative løsninger for avfallshåndtering som f.eks. nedgravde løsninger og felles hentepunkt som erstatning for beholder pr. bolig. Dette gir flere miljøgevinster og er mer økonomisk gunstig for våre innbyggere.

Vi jobber også med energisparende løsninger som bruk av solceller og mer miljøvennlige materialer i alle nye byggeprosjekter.

 

Kvalitet

ROAF har et ledelsessystem som er sertifisert iht. kravene i ISO 9001:2015. Vi jobber med kontinuerlig forbedring av våre tjenester og effektivisering av vår drift. Vi har en overordnet avfallsstrategi og mål som skal bidra til at ROAF blir et bærekraftig selskap som jobber med sirkulære prosesser. Vi har også utarbeidet en avfallsstrategi for fremtidens renovasjon som skal bidra til å sikre at vi når våre overordnede mål for drift.

Vi skal kontinuerlig utvikle og forbedre våre prosesser med fokus på miljø, kvalitet og samfunnsansvar. ROAF jobber aktivt med å søke innovative løsninger for avfallshåndtering. Dette gir flere miljøgevinster og er mer økonomisk gunstig for våre innbyggere..

HMS

ROAF har en nullskade-visjon for mennesker og miljø og tar sikkerheten til både våre ansatte og besøkende på alvor. Vi har et hendelses-registreringssystem hvor vi systematisk følger opp alle farlige forhold, nesten ulykker og skader. Systemet ivaretar også hendelser for miljø, energiledelse og kvalitetsledelse. Vi har en proaktiv verneorganisasjon som sikrer at vi etterlever internkontrollforskriften. Vi er opptatt av å gi våre ansatte god opplæring i HMS rutiner basert på risikohåndtering. Alle våre ansatte skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø.

ROAF har et eget industrivern som jobber proaktivt med å redusere risiko for brann. I tillegg har ROAF en egen kriseledelse som øves for å håndtere potensielle kriser og redusere effekten av disse.

 

ROAF er sertifisert:

ISO 9001:2015 Kvalitet
ISO 14001:2015 Miljø
ISO 50001 Energiledelse

Vi jobber med kontinuerlig forbedring av våre tjenester og vår drift.