image for illustration
Til hovedinnhold

Ettersorteringsanlegget

ROAF har et av Europas mest avanserte ettersorteringsanlegg (ESAR) for husholdningsavfall. Matavfall og ulike plastkvaliteter sorteres maskinelt ut fra restavfallet og sendes deretter til materialgjenvinning.

Fabrikken tar i mot avfall som vi selv samler inn fra innbyggere på Nedre Romerike. I tillegg tar vi i mot og sorterer avfall fra Follo.

Hvordan virker ettersorteringsanlegget?

Første fase for avfallet etter at det har blitt hentet hjemme hos hver enkelt er at det lastes av i mottakshallen. Der fører vi litt og litt avfall over i lasterampen. Vi laster inn ca 40 tonn i timen. Det første som skjer er at de grønne posene med matavfall skilles ut. Deretter går posene videre til to poseåpnere som kutter opp posene slik at alt avfall går løst gjennom fabrikken. I fabrikken er det 16 titech-maskiner som leser hvilket type avfall som passerer maskinen, og luftdyser som blåser avfallstypen videre til riktig bånd. Avanserte maskiner leser avfallet som transporteres gjennom anlegget, og  sorterer dette i mindre og mindre fraksjoner. Til slutt ender vi opp med utsorterte, rene avfallstyper som vi sender til videreforedling.

ROAF sitt ettersorteringslanlegg sorterer i

 • Matavfall
 • PET-plast
 • PP-plast
 • Plastfolie (LDPE)
 • HDPE-plast
 • Mix-plast
 • Papir
 • Metaller
 • Restavfall som går til forbrenning og energi

NB! Papir som legges i restavfallet får en lavere verdi fordi det blandes med annet avfall. Om dette  blir kildesortert i papirbeholderen vil papiret kunne materialgjenvinnes lettere og med høyere kvalitet.

Hva er viktig for fabrikken?

 • Alt matavfall må i grønn pose. Det aller første som sorteres ut i fabrikken er de grønne matavfallsposene. Dersom matavfall feilaktig legges i annet enn grønn pose, blir dette ikke med videre i prosessen som gjør det om til biogass og biogjødsel. I tillegg tilsmusser feilsortert matavfall alt annet avfall, og dermed reduseres lesbarheten og effektiviteten til sorteringsmaskinene.
 • Alt av klær og tekstiler skal leveres UFF, Fretex eller andre aktører. Først og fremst fordi dette kan ombrukes, syes om eller brukes som isolasjon eller annet materiale. I fabrikken henger strømpebukser, bh-er og andre tekstiler seg fast i utstyret og lager lange kveiler av avfall som vi må skjære bort. Dette skaper mye ekstraarbeid og forringer hele prosessen.
 • Glass og metall er ofte produkter med skarpe kanter. Dette skjærer i stykker transportbåndene som frakter avfallet rundt i fabrikken. Samtidig er glass og metall rene produkter som kan resirkuleres 100% og derfor skal dette leveres til returpunkt for glass- og metallemballasje.

 

 

Film om anlegget

Sikkerhetsfilm som alle må se før de besøker ESAR

Sortering av plast

Alle kunder av ROAF skal kaste plast sammen med vanlig restavfall.

Fabrikken sorterer automatisk i fem typer plast.

Plasten gjenvinnes til nye plastprodukter.

ROAF har Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall.

Ettersorteringsanlegget har økt plastinnsamlingen på Nedre Romerike fra 4,5 kg til 17 kg per innbygger. (2017)

 

Plast