Gjenvinningsstasjoner – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Gjenvinningsstasjoner

- Det er noe kø på de mindre gjenvinningsstasjonene, på Berger er det noe kø på lørdager.
- Alt avfall skal sorteres før du kommer, da går det raskere på gjenvinningsstasjonen.
- Ombrukscontainerne er åpne, men det er strenge restriksjoner på grunn av smittevern.

Her er oversikt over åpningstider i dag. Om du trykker på den enkelte gjenvinningsstasjon vil du se åpningstider to uker frem i tid.

Hva kan leveres og hva koster det?

Oversikt over hva du kan levere og hva det koster finner du her

 

Hva kan jeg levere, og hva koster det på gjenvinningsstasjonen?