Gjenvinningsstasjoner – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS
image for illustration

Gjenvinningsstasjoner

- Det kan være noe kø på de mindre gjenvinningsstasjonene, og på Berger er det ofte stor trafikk på lørdager.
- Alt avfall skal sorteres og leveres i gjennomsiktige avfallssekker, eller synlig på henger.
- Vi selger kompostjord og plantejord i sekk på alle våre gjenvinningsstasjoner.

Her er oversikt over åpningstider i dag. Om du trykker på den enkelte gjenvinningsstasjon vil du se åpningstider to uker frem i tid.

Hva kan leveres og hva koster det?

Oversikt over hva du kan levere og hva det koster finner du her

 

Hva kan jeg levere, og hva koster det på gjenvinningsstasjonen?