Årsrapporter og dokumenter – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS
image for illustration

Årsrapporter og dokumenter

På denne siden finner du dokumenter og protokoller fra ROAFs virke.

Strategi og hovedplan

Årsrapporter

Miljørapporter

Plukkanalyser

Renovasjonsforskrifter

Sertifisering

Annet