Matavfallsbeholder

EGEN BEHOLDER TIL MATAVFALL

Som mange allerede har fått med seg skal alle husstander som bor i en ROAF-kommune få en egen beholder til matavfall i grønne poser.

Innbyggerne i Enebakk, Lørenskog og Rælingen var først ut, og mottok sine nye beholdere i 2023.

Hvorfor?

Siden utsortering av matavfall i grønne poser ble innført i januar 2014, kastes fortsatt halvparten av matavfallet i restavfallsposen, i stedet for i den grønne. En egen beholder til matavfall vil føre til mye mindre svinn, med færre ledd i prosessen.

Studier viser at avfallstyper som har en egen beholder ute, oppfattes som en viktigere avfallstype å sortere, også inne på eget kjøkken.

Matavfall er en svært viktig ressurs når den havner på rett sted. Da kan vi produsere miljøvennlig biogass, som erstatter fossilt drivstoff, og kvalitetsgjødsel til dyrkbar mark. Men for å få gjort dette er vi avhengige av nettopp deg.

Ordfører i Rælingen, Ståle Grøtte

– Vi gjenvinner ikke nok matavfall

– Jeg forstår at noen er skeptiske, men vi har nasjonale miljøkrav, og vi skal nå klimamålene våre. Tallene viser at vi ikke gjenvinner nok matavfall. Ifølge fagfolkene er en egen beholder til matavfall den klart beste løsningen. sier Ståle Grøtte, tidligere ordfører i Rælingen.

Illustrasjon av matavfall

Tips og råd – egen beholder til matavfall

Mange har spørsmål og bekymringer knyttet til innføringen av en egen beholder for matavfall.
» Se våre tips og råd her

Bakgrunn

Tidligere brukerundersøkelser som viser at innbyggerne våre er opplyste og kildesorterer godt. Men vi vet at dere kan bli enda flinkere, og at potensialet for å få mye mer mat-avfall på rett sted er betydelig. 

Dersom vi skal nå kravene fra myndighetene, er vi helt nødt til å gjøre mer. Matavfall er den avfallstypen det kastes mest av, feilaktig i restavfallet, og hvor det er mest å hente. Vi må i fellesskap sørge for at flere av de viktige ressursene som finnes i matavfallet blir nyttiggjort, og ikke går til spille. 

En stor undersøkelse utført av Deloitte på oppdrag for ROAF, et eget testprosjekt, samt erfaringer fra andre avfallsselskap, viser at en egen beholder til matavfall vil gi svært gode resultater på materialgjenvinningsgraden. 

Vi vet at mange allerede er kjempe-flinke til å sortere matavfallet sitt i grønne poser, og som syns det er litt urettferdig at de må få enda en beholder på gårdsplassen. Vi håper likevel dere tar den nye beholderen godt imot og fortsetter den gode kildesorteringsjobben dere gjør. Vi kan få til STORE forbedringer – sammen!

Privathusholdninger

Alle husstander vil få en egen beholder til matavfall, i tillegg til de to man har (restavfall inkl. plastemballasje, og papp, papir og kartong). I den nye beholderen skal man kun kaste matavfall, fortsatt i grønne poser.

ROAFiD

Vær i forkant

Dersom du må utvide avfallsskuret ditt, eller du har planer om å bygge et, ta høyde for at det kan komme enda en beholder på sikt, så sørg for at du har plass til fire. Det kommer stadig nye krav og føringer fra myndighetene, så det er lurt å være litt i forkant.

Endret hentefrekvens

Samtidig som ny beholder kommer, vil også hentefrekvensen endres fra tømming hver uke til 14. dagers- tømming. Vi vil altså hente matavfall i grønne poser én uke og restavfall inkl. plast emballasje uken etter. Henting av papp, papir og kartong forblir uendret. For de aller fleste vil eksisterende restavfallsbeholder være stor nok, hvis man er flink til å kildesortere alt avfallet sitt. Det er mange avfallsselskap som praktiserer både 14. dagers- tømming og måneds-tømming, og erfaringer tilsier at for de aller fleste er det helt uproblematisk, både når det gjelder plass og lukt.

 

Matavfallsbrønn

FOR DERE MED FELLESLØSNING

Også borettslag, sameier, hytterenovasjon, næringskunder og andre med fellesløsninger skal få en separat løsning for matavfall i grønne poser. Dette er imidlertid mer komplekst, da det er mange ulike avfallsløsninger og begrenset plass flere steder. Vi oppfordrer de ulike styrene/kontaktpersoner til å ta kontakt med oss for avtale om befaring. Send en e-post til samfunnsutvikling@roaf.no, slik at vi i fellesskap kan finne den beste løsningen for dere.

ROAF har også en svært god støtteordning for nedgravde løsninger, så dersom ditt borettslag/sameie ønsker å bytte ut gammelt utstyr (containere/beholdere), med mer moderne og effektive avfalls-brønner, ta kontakt med oss.

Nedenfor finner dere et informasjonsskriv som kan deles med beboere som ønsker mer informasjon.