image for illustration
Til hovedinnhold

Renovasjonsforskrifter

Renovasjonsforskriftene er det lovverket som regulerer forpliktelsene både for ROAF og innbyggerne i utførelsen av renovasjonstjenesten i våre eierkommuner.

Renovasjonsforskriftene er i stor grad like i våre eierkommuner, men det er likevel noen mindre forskjeller. Nedenfor finner du forskriftene slik de har blitt vedtatt i hver enkelt kommune. Vi anbefaler at du setter deg inn i forskriften for den kommunen du bor i.