Skjema for levering av restlopper

ROAF tilbyr loppemarkedet, arrangert i en av ROAFs eierkommuner, å levere restlopper gratis på Berger eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.

Betingelser:

  • Skjema må fylles ut før ankomst.
  • Ved mottakskontroll må man oppgi arrangør og kontaktperson som er gitt i skjema
  • Avfallet må være ferdig sortert i gjennomsiktige sekker eller løst i bil/henger
  • Avfallet kan kun leveres til Berger eller Aurskog- Høland gjenvinningsstasjon
  • Det kan medbringes maks 6 m3 per levering
  • Det skal ikke være  annet avfall enn fra loppemarkedet
  • Vi tar ikke imot bygg- og rivningsavfall eller farlig avfall fra loppemarkeder

Det vil bli utført mottakskontroll av avfallet og dere må selv kaste avfallet i containere på gjenvinningsstasjonen.

Gratis å levere

Det er gratis å levere restlopper for frivillige organisasjoner som holder til i en av ROAF sine eierkommuner.

Vennligst oppgi navn (kontaktperson)
Vennligst oppgi e-postadresse
Dato må fylles ut