image for illustration
Til hovedinnhold

Farlig avfall

Farlig avfall inneholder miljøfarlige stoffer som kan føre til alvorlig forurensning og skader på mennesker, dyr og natur. Det er derfor veldig viktig at farlig avfall sorteres for seg og leveres på gjenvinningsstasjonen, miljøbilen eller utsalgssted. Da sørge vi for forsvarlig håndtering og gjenvinning. Vi tar i mot farlig avfall på alle gjenvinningsstasjoner.

Hvorfor er det farlig?

Mange produkter tilsettes miljøfarlige stoffer fordi disse har spesielle egenskaper. For eksempel mykgjører plastprodukter, brannhemmende midler i isolasjon og ledningsegenskaper i elektronikk, for å øke levetiden på trevirke og unngå rust.

Disse produktene er ikke nødvendigvis farlige i seg selv, men blir det når de rives, knuses, ødelegges og blir til avfall. Når produktene blir avfall må de tas hånd om på en forsvarlig måte. Visste du at dersom du brenner gamle, impregnerte trematerialer frigjøres det kreftfremkallende stoffet arsen? Eller at knuste sparepærer slipper ut kvikksølvgass som kan skade nervesystemet? Farlig avfall brennes på høyere temperaturer enn vanlig avfall. Asken som blir igjen tas deretter hånd om, slik at den ikke forårsaker skader.

Hva skjer med det farlige avfallet du leverer?

Alle metaller blir materialgjenvunnet og batterier brukes på nytt. Noe farlig avfall brukes i brenselproduksjon. Alt kvikksølvholdig materiale deponeres og mures inne i en gruve. Asbest deponeres ved et eget anlegg på Avfallsdeponiet på Skedsmo. Elektronikk og elektronisk avfall blir sendt videre for gjenvinning.

Farlig avfall skal leveres på en av ROAFs gjenvinningsstasjoner eller til Miljøbilen. Vi sørger for at avfallet blir tatt hånd om på en sikker måte. Det er gratis for alle husholdningen i ROAFs område å levere farlig avfall.

 

rødboks

Merking av farlig avfall

Husk å merke farlig avfall som ikke er i originalemballasje skikkelig. Farlig avfall må emballeres forsvarlig før det leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner.

Gratis rødboks

Den røde boksen benyttes til oppsamling av farlig avfall og småelektronikk. Du kan tømme boksen gratis på en av våre gjenvinningsstasjoner eller hos Miljøbilen (vår og høst). Du kan gjerne sortere lyspærer og batterier i egne poser i boksen.

Eksempler på farlig avfall

Fyrverkeri kan leveres Engelsrud NFI Fyrverkeri AS

 

Visste du at…

  • Alle innsamlede batterier blir gjenvunnet.
  • Det vi kaster i naturen i dag absorberes av jorda, tas opp av planter og dyr, og vil derfor havne på matfatet vårt om 20 år.
  • Glass fra gamle TV-apparater inneholder bly. Derfor blir de gjenbrukt i veggene til røntgenrom på sykehus.

 

NB! Asbest

Asbest må pakkes i to lag med plast, og begge lag må teipes, før de kommer til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke mulig å pakke på gjenvinningsstasjonen. Asbest kan kun leveres på gjenvinningsstasjonene Aurskog-Høland og Lillestrøm avd. Berger