Til hovedinnhold

Farlig avfall fra næringskunder

ROAFs næringskunder skal levere farlig avfall til Skedsmo og/eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.

Virksomheter som genererer mer enn ett kilo farlig avfall i året, plikter i henhold til forskrift å levere dette til godkjent mottak.

Miljødirektoratet og Statens strålevern har utviklet en elektronisk tjeneste for deklarering av farlig avfall og radioakivt avfall. Tjeneste skal brukes av virksomheter som har plikt til å levere og deklarere avfall, og virksomheter som skal påse at avfallet er deklarert.

Pliktene er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16.

Er du næringsdrivende og leverer farlig avfall skal deklareringsskjema fylles ut digitalt.

Avfallet skal leveres i følgende tilstand:

  • Avfallet skal være elektronisk deklarert, eller man skal på forhånd ha gitt ROAF fullmakt til å deklarere på vegne av virksomheten.
  • Avfallet skal være ferdig sortert og riktig emballert.
  • Avfallet skal være merket. Det skal tydelig fremkomme hva avfallet inneholder.
  • Asbest må plastpakke materialet i to lag med plast, og begge lag må teipes, før de kommer til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke mulig å pakke på gjenvinningsstasjonen. Store mengder må leveres stødig på pall. Asbest kan kun leveres på gjenvinningsstasjonene Aurskog-Høland og Lillestrøm avd. Berger

Farlig avfall skal leveres til Skedsmo gjenvinningsstasjon og/eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.

Næringsdrivende må selv betale for behandlingen av dette avfallet.
Dette kan betales med bankkort, evt kontant ved levering av farlig avfall.
Næringsdrivende som ofte leverer store mengder farlig avfall kan søke om kreditt. Alle våre kunder kredittsjekkes.

 

Åpningstider vekta på Berger

  • Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger kl 07.00 -15:00
  • Onsdag før skjærtorsdag stenger vekta kl 12:00

Farlig avfall skal deklareres

NB! Asbest

Asbest må pakkes i to lag med plast, og begge lag må teipes, før de kommer til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke mulig å pakke på gjenvinningsstasjonen. Store mengder (over 6 kubikk) må leveres stødig på pall og kan kun leveres på  Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger

Skjema skal være forhåndsutfylt.

Farlig avfall skal leveres på mottaket for farlig avfall på Skedsmo og/eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.

Åpningstider vekta

  • Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger kl 07.00 -15:00
  • Onsdag før skjærtorsdag stenger vekta kl 12:00
Miljødirektoratets deklareringsside