Bildekk

Alle forhandlere av bildekk er pliktig til å ta i mot kasserte dekk vederlagsfritt. Med forhandler menes enhver som selger dekk; detaljister og grossister, dekkforhandlere og forhandlere av kjøretøy med dekk.  Mottaksplikten gjelder både dekk som leveres fra forbrukere og næringsdrivende. Forhandlere har ikke rett til å kreve vederlag for å ta dekkene i retur.

Ønsker du lever dekk til en gjenvinningsstasjon koster det 30,-kr. per dekk. Vi tar kun i mot dekk for personbiler og mindre kjøretøy, ikke lastebildekk. Kunder kan levere bildekk på Skedsmo og Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon. Maks 8 stk per levering.

Hvordan gjenvinnes det

Dekk blir kvernet til granulat av forskjellig størrelser avhengig av til hvilket formål de skal brukes. Dekk brukes for eksempel til underlag for veier, til støyvoller mot veier og bebyggelse.

Noen lastebildekk går til regummiering, mens andre skjæres opp og benyttes til skytematter. De som ikke brukes igjen i nye produkter, blir kvernet opp og blant annet brukt til brensel i store sementovner. De erstatter da bruk av fossilt brennstoff som kull og olje. Stålfelger går til jernstøperier hvor de smeltes og blir til nye produkter, slik som bildeler, vedovner, kumlokk, mm.