image for illustration
Til hovedinnhold

Bildekk

Alle forhandlere av bildekk er pliktig til å ta i mot kasserte dekk vederlagsfritt. Med forhandler menes enhver som selger dekk; detaljister og grossister, dekkforhandlere og forhandlere av kjøretøy med dekk.  Mottaksplikten gjelder både dekk som leveres fra forbrukere og næringsdrivende. Forhandlere har ikke rett til å kreve vederlag for å ta dekkene i retur.

Du kan også levere gamle bildekk til en gjenvinningsstasjon. Vi tar kun i mot dekk for personbiler og mindre kjøretøy, ikke lastebildekk.
Bildekk, både med og uten felg inngår i brukerbetalingen på kr 100,-. (Maks 8 stk.)
Bildekk kan kun leveres på Berger og Aurskog-Høland. Vi tar ikke imot dekk fra næring.

Bildekk kan leveres gratis til forhandler.

 

Hvordan gjenvinnes det

Dekk blir kvernet til granulat av forskjellig størrelser avhengig av til hvilket formål de skal brukes. Dekk brukes for eksempel til underlag for veier, til støyvoller mot veier og bebyggelse.

Noen lastebildekk går til regummiering, mens andre skjæres opp og benyttes til skytematter. De som ikke brukes igjen i nye produkter, blir kvernet opp og blant annet brukt til brensel i store sementovner. De erstatter da bruk av fossilt brennstoff som kull og olje. Stålfelger går til jernstøperier hvor de smeltes og blir til nye produkter, slik som bildeler, vedovner, kumlokk, mm.