image for illustration
Til hovedinnhold

Fritidsbåter

Vi tar imot fritidsbåter på Skedsmo og Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon

På gjenvinningsstasjonene på Skedsmo og Aurskog-Høland kan du levere fritidsbåter til gjenvinning. Båten kan leveres gratis og båteier kan få refundert 1.000,- kr fra Miljødirektoratet.

Det er kun fritidsbåter inntil 15 fot (ca 4,5 meter) med utenbords motor som er omfattet av ordningen om gratis levering og refusjon. Med fritidsbåter menes båter, kanoer og kajakker som er beregnet på fritid. Næringsregistrerte båter omfattes ikke. Ordningen gjelder heller ikke for båter av aluminium, de skal håndteres som metall.

For å få «det gratis» må båten leveres på vekta i våre åpningstider. 

På Skedsmo gjenvinningsstasjon kan båtene leveres på vekta på hverdager mellom 07:00-15:00. For å komme til vekta kjører du inn første port ved Skedsmo gjenvinningsstasjon. De som leverer båter til Aurskog-Høland kan gjøre det i gjenvinningsstasjonens åpningstider.

Båteier må selv sørge for refusjon av innleveringen. Skjema fylles ut og ROAF attesterer. Søknad sendes Miljødirektoratet.

På Skedsmo gjenvinningsstasjon kan vi også ta imot større fritidsbåter som ikke krever miljøsanering men da mot vederlag.

Hvorfor:

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

 

Du må...

  1. Fylle ut skjema før du leverer båten
  2. Båten leveres på Vekta på Skedsmo gjenvinningsstasjon eller Aurskog-Høland
  3. Få stempel og godkjenning av ROAF på skjema
  4. Søke refusjon hos miljødirektoratet