image for illustration
Til hovedinnhold

Elektrisk og elektronisk avfall

Elektrisk- og elektroniskavfall (EE-avfall) er alle produkter som bruker strøm – enten det er fra strømkabel eller batteri. Vi omgis av enorme mengder elektriske og elektroniske produkter.

Kildesortering av EE-avfall

Produkter som går på strøm inneholder miljøgifter som må håndteres forsvarlig. I tillegg innehar disse produktene mange materialer som kan gjenvinnes og spare oss for bruk av ressurser.

Alt innen Varme- og kuldeutstyr, skjermer, lysskilder og diverse annet er EE-avfall, eks. TV, kjøleskap, ovner, skjermer, lyspærer, brødristere, leker, verktøy, mobiltelefoner, brødrister, støvsuger, it-utstyr osv. Alle elektriske og elektroniske produkter må sorteres og levere riktig tilbake til forhandler eller på gjenvinningsstasjonen.

 

 

Hvordan gjenvinnes EE-avfall

EE-avfall består av mange forskjellige typer materialer, det meste av EE-avfallet sorteres derfor manuelt. På mottaksanleggene skrur man fra hverandre og sorterer de ulike bestanddelene. Mye av EE-avfallet inneholder stoffer som er miljøskadelige. Disse må hentes ut slik at de kan behandles på en forsvarlig måte, andre materialer blir gjenvunnet og brukt på nytt.

Utstyr blir demonter til gjenvinning, ombruk eller destruering. Man fjerner farlige stoffer som blant annet kvikksølv. Gull og kobber bruker man om igjen, jern, aluminium, glass og plast er også materialer som man ofte kan gjenvinne. I tillegg inneholder EE produkter ofte sjeldne metaller som er viktige å ta vare på. Kretskort fra pc’er inneholder blant annet mange edle metaller, som gull og palladium.

Miljøgevinst

Ved å levere EE-avfallet til gjenvinning unngår vi at miljøgifter slipper ut. For eksempel KFK gasser (klimagasser) i kjølemøbler, kvikksølv fra for eksempel sparepærer, frysere, strykejern og kaffetraktere, bromerte flammehemmere i plast, PCB i kondensatorer i hvitevarer. I tillegg sparer vi både CO2 utslipp og energi ved å gjenvinne plasten og metallene i EE-avfallet.

  • Gjenvunnet jern – ca 75% energibesparelse
  • Gjenvunnet aluminium – ca 95% energibesparelse
  • det ble samlet inn ca 26 kilo ee avfall per person i Norge i 2020
  • 73% av EE-avfallet ble materialgjenvunnet i 2020

Oppsamlingsutstyr

Bruker du Rødboksen til småelektronikk som mobiltelefoner, elektriske leker, barbermaskiner, tannbørster, små radioer, klokker etc er det lett å samle opp småting. Rødboksen kan leveres på en av våre gjenvinningsstasjoner eller til Miljøbilen når den kjører på sine runder.

Har du ikke Rødboks? Det får du gratis på våre gjenvinningsstasjoner eller hos Miljøbilen.

EE-avfall skal leveres

  • på gjenvinningsstasjonen
  • til Miljøbilen
  • til forhandlere som selger elektriske og elektroniske produkter.

Både private og bedrifter kan levere EE-avfall gratis.