image for illustration
Til hovedinnhold

Hard plast

Store produkter av hard plast skal tas med til gjenvinningsstasjonen.

Hardplastemballasje utgjør i mange tilfeller mye volum, og lav vekt. Det kan derfor være en betydelig besparelse å få denne plasten ut av restavfallet. Denne plasttypen egner seg også svært godt til materialgjenvinning.

Gjenvunnet hard plastemballasje brukes blant annet til produksjon av nye leker, diverse avstandsklosser til anleggsbransjen, verktøyesker, paller, avfallsbeholdere, rør, bøtter og møbler.

Hardplastemballasjen blir etter innsamling, sortert i ulike undertyper av plast (PP, HDPE, PE, PS). De rette kvaliteter blir deretter transportert til materialgjenvinner. Hos materialgjenvinneren blir råvaren kvernet, vasket før den går gjennom ekstruder og blir smeltet til regranulat. Regranulatet benyttes deretter som råvare til produksjon av nye plastprodukter.

Visste du

Ved å ta store plastprodukter til gjenvinningsstasjonen sparer du plass i din egen beholder.

Hard plast blir til nye hardplast produkter