image for illustration
Til hovedinnhold

Hagerømlinger og fremmede arter

Visste du at mange hageplanter som spres til naturen er en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet i Norge?

Hagerømlinger kan utkonkurrere andre arter, endre forholdene i jorda og true hele naturtyper. Ved at de overtar store arealer fortrenges de opprinnelige plantene samt tilhørende insekter og dyr. Hagerømlinger reduserer derfor det biologiske mangfoldet i norsk natur.

Mange hagerømlinger er fremmede arter som har blitt brakt til Norge som prydplanter, men som utgjør en trussel mot norsk natur når de sprer seg over hagegjerdet. Fremmedartslista, tidligere kalt «Svartelista», gir en oversikt over alle fremmede arter i Norge samt risikovurdering.

lupiner

Noen eksempler:

  • Lupin (Nord-Afrika) har bakterieknoller på røttene som fikserer nitrogen og dermed endrer jordsmonnet. Sprer seg raskt med frø eller jordstengler.
  • Rynkerose (Asia) danner tette bestander som tar lys og næring fra eksisterende planter. Sprer seg raskt med underjordiske stengler, frø og nypefrukter.
  • Kanadagullris (Amerika) fortrenger alle andre arter der den etablerer seg og truer sjeldne, norske naturtyper. Sprer seg raskt med frø og krypende jordstengler.
  • Kjempespringfrø (Himalaya) fortrenger andre planter der den etablerer seg og favoriseres av insekter på bekostning av andre planters spredning.
Kjempespringfrø

Hva kan du gjøre?

Gjør deg kjent med hvilke planter du har i hagen din, kan de være en trussel mot naturen i ditt område?  Om du kjenner til at hageavfallet ditt inneholder fremmede arter skal du pakke plantene godt inn i plast, før du leverer dem på gjenvinningsstasjonen (foruten Lørenskog), slik at frø og plantedeler ikke spres. Ta kontakt med de som jobber på hageavfallsmottaket, så får du veiledning for videre håndtering.

Husk at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

Fylkesmannen i Oslo og Viken har laget en brosjyre over typiske hagerømlinger i ditt område

Miljøorganisasjonen SABIMA hjelper deg å lage en miljøvennlig hage helt uten fremmede arter

kanadagullris

Visste du at…

  • Fremmede arter koster det norske samfunnet opp mot fire milliarder kroner årlig!
  • Lupinfrø kan være spiredyktige i 50 år!
  • Vi har regnskog i Norge. Landet vårt bærer på et stort, biologisk mangfold – hjelp oss å ta vare på det!
  • En enkelt blomsterskjerm av Kanadagullris kan produsere ca. 10 000 frø? Fremmede arter bør bekjempes før de blomstrer og setter frø.
  • En tromsøpalme kan bli over 4 meter høy? Ikke rart den skygger for alle andre planter på stedet.
  • ROAF tar imot ca. 8000 tonn hageavfall i året? Hjelp oss å holde det fritt for fremmede arter!