image for illustration
Til hovedinnhold

Restavfall

Restavfall er det avfallet som er igjen når alle avfallstyper som kildesorteres, er sortert ut. Hos ROAF sorterer vi også plasten i restavfallet fordi vårt ettersorteringsanlegg sorterer ut plasten for oss.

Innsamling

Våre renovasjonsbiler samler inn avfallet fra husholdninger og næringsliv og kjører dette til vårt Ettersorteringsanlegg for ytterligere sortering.

Renovasjonsbilene tipper avfallet i en innendørs mottakshall, deretter mates fabrikk med avfallet og det sorteres i ulike resursser som kan gjenvinnes. Restavfall som blir til overs sorteres ut og fraktes videre til et forbrenningsanlegg.

Restavfall blir til fjernvarme

Restavfallet føres til en forbrenningsovn. Avfallet føres gjennom ovnen, hvor det det blir fullstendig utbrent. Temperaturen i ovnskammeret kontrolleres for å unngå fordamping av tungmetaller og andre skadelige stoffer. Røykgassen som produseres under forbrenning kjøles ned og det produseres damp som benyttes til å produsere strøm og varme.

Røykgassen blir filtrert for forurensinger som støvpartikler og tungmetaller før det slippes ut. Det som kommer ut av pipen er vanndamp samt gasser som nitrogendioksyd og karbondioksyd. Utslippene måles kontinuerlig for å sikre at utslippsverdiene ikke overstiges.

Energien blir tilbakeført som energi, strøm og fjernvarme.

Visste du…

 • Av 1 kg restavfall produseres like mye energi som to panelovner bruker
  om de står på full effekt i en time
 • Det finnes over 20 forbrenningsanlegg i Norge.
 • Fjernvarme er distribusjon av termisk energi gjennom et rørnett.

Typisk restavfall

 • Avskårne blomster (inneholder rester av sprøytemidler)
 • Kattesand og hundebæsj
 • Snus og sneiper
 • Bleier og bind
 • Q-tips og bomull
 • Stearinlysrester (kan leveres på gjenvinningsstasjonen til ombruk)
 • Støvsugerposer
 • Glanset gavepapir
 • Gavebånd

Hos ROAF skal også plast i restavfallsbesholderen

Restavfall inkl. plastemballasje puttes i en pose – gjerne poser på rull som du kjøper på butikken. Hvis avfallet ikke har plass i en slik bærepose må du som kunde sjekke om avfallet skal leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner