Innsamling av næringsavfall - bedriftsavtale – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Innsamling av næringsavfall – bedriftsavtale

ROAF tilbyr innhenting og behandling av avfall fra næringskunder som sorterer avfall som husholdningsavfall.

 

ROAF henter avfall fra næringskunder. Vi stiller krav til kildesortering.

Mat- og restavfall inkl. plast hentes hver uke.
Papp, papir og kartong hentes hver 4. uke.

PRISER ser dere inne på skjema for bestilling

Beholder for mat- og restavfall inkl. plastemballasje

Mat- og restavfall inkl. plast hentes hver uke.

140 liters beholder
240 liters beholder
360 liters beholder
660 liters beholder
2,5 m3 container
4,0 m3 container
6,0 m3 container
8,0 m3 container
10,0 m3 container
3,0 m3 nedgravd brønn
5,0 m3 nedgravd brønn
Stasjonært/mobilt sug

Beholder for papp, papir og kartong

Papp, papir og kartong hentes hver 4. uke.

140 liters beholder
240 liters beholder
360 liters beholder
660 liters beholder
2,5 m3 container
4,0 m3 container
6,0 m3 container
8,0 m3 container
3,0 m3 nedgravd brønn
5,0 m3 nedgravd brønn
Stasjonært/mobilt sug

Beholder for glass- og metallemballasje

kun for kunder i Aurskog-Høland og Rømskog

Glass- og metallemballasje hentes hver 8.uke

140 liters beholder
240 liters beholder
360 liters beholder
Ecco beholder
Brønn

Avfallsbrønn løftes med krokbil

Bli ny kunde

Ved å fylle ut skjema kan du bli næringskunde hos ROAF

Registrer ny bedriftsskunde for henting av avfall