Til hovedinnhold

Bedriftsavtale- Innsamling av husholdningslignende avfall

ROAF tilbyr innhenting og behandling av avfall fra næringskunder som har avfall som ligner husholdningsavfall, og som sorterer avfall etter samme regler som privatpersoner.

 

ROAF kan også hente avfall fra næringskunder. Har dere annet avfall en det som er tilnærmet likt privat avfall, anbefales andre aktører til å utføre denne tjenesten for dere.

Vi stiller krav til kildesortering på lik linje som privatpersoner. Det betyr at alt matavfall skal sorters i grønne matavfallsposer, og restavfall i «vanlige» bæreposer. Papp/papir/kartong skal ligge løst i beholder.

Mat- og restavfall inkl. plast hentes hver uke.
Papp, papir og kartong hentes hver 4. uke.

PRISER ser dere inne på skjema for bestilling

Beholder for mat- og restavfall inkl. plastemballasje

Mat- og restavfall inkl. plast hentes hver uke.

140 liters beholder
240 liters beholder
360 liters beholder
660 liters beholder
2,5 m3 container
4,0 m3 container
6,0 m3 container
8,0 m3 container
10,0 m3 container
3,0 m3 nedgravd brønn
5,0 m3 nedgravd brønn
Stasjonært/mobilt sug

Beholder for papp, papir og kartong

Papp, papir og kartong hentes hver 4. uke.

140 liters beholder
240 liters beholder
360 liters beholder
660 liters beholder
2,5 m3 container
4,0 m3 container
6,0 m3 container
8,0 m3 container
3,0 m3 nedgravd brønn
5,0 m3 nedgravd brønn
Stasjonært/mobilt sug

Beholder for glass- og metallemballasje

kun for kunder i Aurskog-Høland og Rømskog

Glass- og metallemballasje hentes hver 12.uke

140 liters beholder
240 liters beholder
360 liters beholder
Ecco beholder
Brønn

Avfallsbrønn løftes med krokbil