Til hovedinnhold

ROAF øker prisene for levering av fyllmasse

Oppdatert: 08.05.2024

Deponidrift er svært kostbart, og vi er derfor nødt til å heve prisene for levering av fyllmasser. Tidligere har det blitt trukket flere klipp per kubikk med fyllmasse, men det går vi nå vekk fra. Prisendringen trer i kraft tirsdag 14. mai 2024.

Fyllmasser er avfall som ikke kan gjenvinnes, og derfor skal det legges på deponi. Drift av deponi er svært kostbart fordi miljømyndighetene stiller høye krav til drift og oppsyn.

For 30 år siden ble over 90 prosent av avfallet lagt på deponi. I dag legges kun 2 prosent på deponi, fordi vi er mye flinkere til å benytte avfallet på nytt i nye produkter.

Fyllmasser er de eneste avfallstypene som fortsatt ikke kan brukes på nytt. Samtidig er kapasiteten på deponiene veldig lav fordi det settes av svært begrenset plass til deponidrift.

Fyllmasser er stein, betong, grus, leca, takstein, fliser o.l.

De nye prisene på levering av fyllmasser er:

 • 0,5 kubikk = kr 550
 • 1,0 kubikk = kr 1100
 • 1,5 kubikk = kr 1650
 • 2,0 kubikk = kr 2200
 • 2,5 kubikk = kr 2750
 • 3,0 kubikk = kr 3300
 • 3,5 kubikk = kr 3850
 • 4,0 kubikk = kr 4400
 • 4,5 kubikk = kr 4950
 • 5,0 kubikk = kr 5500
 • 5,5 kubikk = kr 6050
 • 6,0 kubikk = kr 6600

Det trekkes også ett klipp og en brukerbetaling på 100,- per besøk.

Eks:

 • Ola har med seg grovavfall og 1 kubikk fyllmasse til gjenvinningsstasjonen. Ola skal da betale 100 kr i brukerbetaling, 1100 kr for fyllmasse, og det trekkes ett klipp.
 • Kari kommer med 0,5 kubikk fyllmasse. Kari skal da betale 100 kr i brukerbetaling, 550 kr for fyllmasse, og det trekkes ett klipp.

Har du brukt opp de 12 klippene blir brukerbetalingen kr. 400,- per besøk.

Prisendringen trer i kraft tirsdag 14. mai 2024.

Fra 14. mai gjelder følgende priser på levering av fyllmasse:

 • 0,5 kubikk = kr 550
 • 1,0 kubikk = kr 1100
 • 1,5 kubikk = kr 1650
 • 2,0 kubikk = kr 2200
 • 2,5 kubikk = kr 2750
 • 3,0 kubikk = kr 3300
 • 3,5 kubikk = kr 3850
 • 4,0 kubikk = kr 4400
 • 4,5 kubikk = kr 4950
 • 5,0 kubikk = kr 5500
 • 5,5 kubikk = kr 6050
 • 6,0 kubikk = kr 6600

Det trekkes også ett klipp og en brukerbetaling på 100,- per besøk.