Registrer ny bedriftskunde for henting av avfall

Bedriftsavtale om henting og behandling av kildesortert avfall.

Ved å fylle ut dette skjema inngår du en avtale for henting og behandling av kildesortert avfall i henhold til ROAFs kildesorteringsløsning.

Prisliste ligger i skjemaet.

Mat- og restavfall inkl. plast hentes hver uke.
Papp, papir og kartong hentes hver 4. uke.

Krav

ROAF vil inspisere alt næringsavfall.
Avfallet skal ikke inneholde elektriske artikler, farlig avfall eller store/tunge gjenstander. Avfallet kan heller ikke kastes i sorte sekker.

Grønne poser med matavfall skal legges direkte i beholder for mat- og restavfall inkl.plast, og ikke i andre poser/sekker.
All papp, papir og kartong skal kastes løst i egen beholder/container/brønner.

Avfall som ikke får plass i en vanlig bærepose eller som ikke er vanlig husholdningsavfall skal leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner. På www.roaf.no finner du en oversikt over gjenvinningsstasjonene og hva du kan levere.

Strengere kontroll av avfallet betyr at ROAF vil inspisere avfallet mer nøye. Feil sortering og avvik som nevnt over vil medføre avviksregistering på kundeforholdet.

  1. Feilsortering/avvik vil medføre en skriftlig advarsel
  2. Etter to advarsler om feilsortering vil det utstedes et gebyr i henhold til prisliste
  3. Ved vedvarende mislighold og avvik vil avtalen opphøre etter andre gebyr.

Konsekvenser for partene

Kunden har selv ansvar for å melde skriftlig oppsigelse, med 1 måneds oppsigelsestid. Oppsigelse av avtalen kan sendes til firmapost@roaf.no, eller til Romerike Avfallsforedling IKS, Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset.

Avtalen vil gjelde tømming av beholder/container/brønner for mat- og restavfall inkl. plast hver uke, beholder eller container for papp, papir og kartong èn gang i måneden etter tømmekalender.

Avtalen gjelder frem til en av partene skriftlig sier opp avtaleforholdet, med 1 mnd. oppsigelsestid.

Prisregulering indeksreguleres hvert år etter konsumprisindeksen i januar med basis i desember foregående år. Vesentlige endringer i returpapirmarkedet kan føre til justeringer ut over dette for papirbeholder/container/brønner.

Ønskes endret beholderstørrelse, gis det skriftlig beskjed om dette til ROAF. Kostnader i forbindelse med endring av størrelse eller bytte av avfallsbeholdere/containere blir fakturert kunden. Bytte av beholder kr 414,- pr gang, eks mva. Bytte av container kr 1.182,- pr gang, eks. mva. Gebyr for feilsortering er på 1.419,-

Avtalevilkår

Du må bekrefte valget over for å fullføre resten av skjemaet.

Bakgrunn

ROAF tilbyr innhenting og behandling av avfall fra næringskunder som sorterer avfall som husholdningsavfall.

Avtalen skal sikre forsvarlig og lovmessig korrekt behandling av avfallet, og maksimere utnyttelse av ressursene i avfallet.

Kunder fra Aurskog-Høland, Enebakk, Lørenskog og Rælingen skal fylle ut egne skjema

 

Aurskog-Høland: Registrer ny bedriftskunde for henting av avfall Enebakk, Lørenskog og Rælingen: Registrer ny bedriftskunde for henting av avfall
Fyll ut navn på virksomhet
Fyll ut organisasjonsnummer
Fyll ut gnr/bnr
Fyll ut navn på kontaktperson
Fyll ut e-postadresse
Vennligst oppgi gateadresse
Vennligst oppgi postnummer
Vennligst oppgi poststed
Vennligst oppgi kommune
Vennligst oppgi telefonnummer
Hvilken fakturaform ønskes? *

Beholder for mat- og restavfall ink. plast

Kryss av for den beholderen du ønsker å bestille. Mat- og restavfall inkl. plast hentes hver uke. Priser er oppgitt per år, eks. mva.

140 liters beholder (8 589,-)

240 liters beholder (10 735,-)

360 liters beholder (13 024,-)

660 liters beholder (17 174,-)

2,5 m3 container (61 196,-)

4,0 m3 container (84 009,-)

6,0 m3 container (113 052,-)

8,0 m3 container (138 014,-)

10,0 m3 container (155 996,-)

3,0 m3 nedgravd brønn (68 803,-)

5,0 m3 nedgravd brønn (97 256,-)

Stasjonært/mobilt sug (1 829 pr. bruker)

Beholder for papp, papir og kartong

Velg antall av beholderne du ønsker å bestille. Papp, papir og kartong hentes hver 4. uke. Priser er oppgitt per år, eks. mva.

140 liters beholder (1 534,-)

240 liters beholder (1 967,-)

360 liters beholder (2 397,-)

660 liters beholder (3 434,-)

2,5 m3 container (13 779,-)

4,0 m3 container (17 173,-)

6,0 m3 container (20 319,-)

8,0 m3 container (24 219,-)

3,0 m3 nedgravd brønn (14 882,-)

5,0 m3 nedgravd brønn (17 764,-)

Stasjonært/mobilt sug (353 pr. bruker)

Ønsker dere å benytte våre returpunkter for glass- og metallemballasje? (346,-)