Aurskog-Høland: Registrer ny bedriftskunde for henting av avfall

Bedriftsavtale om henting og behandling av kildesortert avfall for bedrifter i Aurskog-Høland og Rømskog.

Ved å fylle ut dette skjema inngår du en avtale for henting og behandling av kildesortert avfall i henhold til ROAFs kildesorteringsløsning.

Prisliste ligger i skjemaet.

Mat- og restavfall inkl. plast hentes annen hver uke.
Papp, papir og kartong hentes hver 4. uke.
Glass- og metall emballasje hver 12 uke

Krav

ROAF vil inspisere alt næringsavfall.
Avfallet skal ikke inneholde elektriske artikler eller farlig avfall.
Avfallet skal ikke inneholde store/tunge gjenstander, eller sorte sekker.

Grønne poser med matavfall skal legges direkte i beholder for mat- og restavfall inkl.plast, og ikke i andre poser/sekker.
All papp, papir og kartong skal kastes løst i egen beholder/container/brønner.

Avfall som ikke får plass i en vanlig bærepose eller som ikke er vanlig husholdningsavfall skal leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner. På www.roaf.no finner du en oversikt over gjenvinningsstasjonene og hva du kan levere.

Strengere kontroll av avfallet betyr at ROAF vil inspisere avfallet mer nøye. Feil sortering og avvik som nevnt over vil medføre avviksregistering på kundeforholdet.

  1. Feilsortering/avvik vil medføre en skriftlig advarsel
  2. Ved fortsatt feilsortering vil det utstedes et gebyr i henhold til prisliste 
  3. To gebyrer vil medføre direkte kontakt fra en ansatt i ROAF
  4.  Ved vedvarende mislighold og avvik vil avtalen opphøre 

Konsekvenser for partene

Kunden har selv ansvar for å melde skriftlig oppsigelse, med 1 måneds oppsigelsestid. Oppsigelse av avtalen kan sendes til firmapost@roaf.no, eller til Romerike Avfallsforedling IKS, Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset.

Avtalen vil gjelde tømming av beholder/container/brønner for mat- og restavfall inkl. plast annen hver uke, beholder eller container for papp, papir og kartong èn gang i måneden etter tømmekalender.

Avtalen gjelder frem til en av partene skriftlig sier opp avtaleforholdet, med 1 mnd. oppsigelsestid.

Prisregulering indeksreguleres hvert år etter konsumprisindeksen i januar med basis i desember foregående år. Vesentlige endringer i returpapirmarkedet kan føre til justeringer ut over dette for papirbeholder/container/brønner.

Ønskes endret beholderstørrelse, gis det skriftlig beskjed om dette til ROAF. Kostnader i forbindelse med endring av størrelse eller bytte av avfallsbeholdere/containere blir fakturert kunden. Bytte av beholder kr 414,- pr gang, eks mva. Bytte av container kr 1.182,- pr gang, eks. mva. Gebyr ved feilsortering er på 1.419,-

 

Jeg/vi godtar avtalevilkårene

Du må bekrefte valget over for å fullføre resten av skjemaet.

Annen kommune

Holder dere til i en annen ROAF kommune, kan dere bestille tjenesten på denne siden

Registrer ny bedriftskunde for henting av avfall
Vennligst oppgi navn på organisasjon/bedrift
Vennligst oppgi organisasjonsnummer
Vennligst oppgi gateadresse
Vennligst oppgi postnummer
Vennligst oppgi poststed
Vennligst oppgi navn (kontaktperson)
Vennligst oppgi telefonnummer
Vennligst oppgi e-postadresse
Hvilken fakturaform ønskes?

Beholder for mat- og restavfall ink. plast

Beholder for mat- og restavfall ink. plast

Kryss av for den beholderen du ønsker å bestille. Mat- og restavfall inkl. plast hentes annen hver uke. Priser er oppgitt per år, eks. mva.

140 liters beholder (7 047,-)

240 liters beholder (8 808,-)

360 liters beholder (10 569,-)

660 liters beholder (14 089,-)

2,5 m3 container (50 209,-)

4,0 m3 container (68 926,-)

6,0 m3 container (92 757,-)

8,0 m3 container (109 771,-)

10,0 m3 container (127 988,-)

3,0 m3 nedgravd brønn (56 453,-)

5,0 m3 nedgravd brønn (79 838,-)

Beholder for papp, papir og kartong

Beholder for papp, papir og kartong

Velg antall av beholderne du ønsker å bestille. Papp, papir og kartong hentes hver 4. uke. Priser er oppgitt per år, eks. mva.

140 liters beholder (1 534,-)

240 liters beholder (1 967,-)

360 liters beholder (2 397,-)

660 liters beholder (3 434,-)

2,5 m3 container (13 779,-)

4,0 m3 container (17 173,-)

6,0 m3 container (20 319,-)

8,0 m3 container (24 219,-)

3,0 m3 nedgravd brønn (14 882,-)

5,0 m3 nedgravd brønn (17 764,-)

Beholder for glass- og metallemballasje

Kryss av for den beholderen du ønsker å bestille. Glass- og metallemballasje hentes hver 12. uke Priser er oppgitt per år, eks. mva.

140 liters beholder (282,-)

240 liters beholder (353,-)

360 liters beholder (422,-)

Ecco beholder (704,- pr tømming)

Brønn (704,- pr tømming)