Til hovedinnhold

Jern og metall blir gratis å levere på gjenvinningsstasjon

Publisert: 02.05.2024

Det er et stort behov for jern og metall i dagens markeder. Derfor endrer ROAF praksis og inkluderer jern og metall som gratis avfallstype fra 14. mai.

 

I tillegg til jern og metall er følgende avfallstyper gratis å levere til gjenvinningsstasjon:

 • Hageavfall
 • Farlig avfall
 • Elektrisk og elektronisk
 • Glass- og metallemballasje
 • Papp, papir og kartong
 • Klær og tekstiler
 • Gjenstander til ombruk

ROAFiD skal fremvises også ved levering av gratis avfallstyper.

 

Dette er gratis å levere til gjenvinningsstasjon:

 • Hageavfall
 • Farlig avfall
 • Elektrisk og elektronisk
 • Glass- og metallemballasje
 • Papp, papir og kartong
 • Klær og tekstiler
 • Gjenstander til ombruk
 • Jern og metall (fra 14.05.2024)