Til hovedinnhold

Krav til byggavfall fra næringskunder

En del byggavfall er definert som farlig avfall, og krever særskilt behandling.

Oversikt over de ulike typene, og krav til levering finner du i tabellen. Alt byggeavfall som er definert som farlig avfall må leveres sammen med et utfylt deklarasjonsskjema. Det er også krav til hvordan avfallet skal leveres.

Når du leverer til oss, kan du være sikker på at vi tar i mot og behandler avfallet på en trygg og miljøsikker måte.

Asbest

 • Eternittplater og andre harde plater
 • Rørisolasjon
 • Vinylgulv
 • Tak- og veggplater

Krav til levering:

Asbest må pakkes i to lag med plast, og begge lag må teipes, før det kommer til gjenvinningsstasjonen. Store mengder (over 6 kubikk) kan kun levers over vekta på Berger.

Bromerte flammehemmere

 • Isolasjonsplater av EPS: Hvit isopor
 • Isolasjonsplater av XPS
 • Cellegummi

Krav til levering:

Isolasjonsplatene leveres hele. Dersom de brekkes kan det frigjøres gass.

Flater

 • Gulv- og takbelegg
 • Membraner for våtrom
 • Vinylbelegg
 • Vinyl gulvlister
 • PVC-isolerte kabler
 • Fugemasser, maling, lim

Krav til levering:

Fugemasser, maling og lim leveres i originalemballasje eller godt merket.

Impregnert trevirke

 • Terrassebord
 • Lyktestolper
 • Jernbanesviller

Krav til levering:

Alt impregnert trevirke leveres sammen uansett produksjonsår.

Klorparafiner

 • PVC
 • Maling
 • Tapet
 • Fugeskum, tette- og fugemasse
 • Isolerglass produsert mellom 1975-1990

Krav til levering:

I originalemballasje, eller godt merket.

 

Miljøskadelige blåsemidler (KFH)

PUR-skum som er i bygningselementer, garasjeporter, “sandwichpaneler” og isolasjonspaneler til kjøle-/fryserom.

Krav til levering:

Hvitevarer leveres som EE-avfall.

 

PCB-holdig avfall

 • Murpuss og maling
 • Emballasje med rester av maling, lakk, olje, fugemasser og kjemikalier
 • Maling, lim og lakk
 • Fugemasse
 • Kondensatorer i EE-avfall
 • Isolerglassvinduer produsert mellom 1965-1975, importert til 1980

Krav til levering:

Kondensatorer leveres som EE-avfall, alt leveres i originalemballasje, eller godt merket.

NB! Asbest

Kunder som kommer med asbest må plastpakke materialet i to lag før de kommer til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke mulig å plastpakke på gjenvinningsstasjonen.

 

Skjema for deklarasjon av farlig avfall:

 

Skjema for basiskarakterisering hos NFFA