Næringskunder over vekt – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Næringskunder over vekt

Næringskunder med store menger avfall, dvs over 6 m3, kan få levere avfallet over vekta.

For å få levere over vekta stilles det krav til at lassene er ferdig sortert og at de består av kun rene avfallstyper. Dvs treverk må være sortert for seg, metall for seg og evt. stoffmøbler for seg osv. Dette må være sortert før man ankommer vekta. Usorterte lass blir avvist.

Alle kunder som kan levere over vekta må være registrert som fakturakunder av ROAF. 

Priser for å levere over vekt

NB! ferdig sortert: Pris per tonn, uten mva:

  • Uegnet til gjenvinning: 1.890,-
  • Treverk: 580,-
  • Hageavfall: 630,-
  • Stubber og røtter: 5000,-
  • Metall: Brukerbetaling 100,-

For avfalls som skal til deponi, gjelder egne priser, les mer her

Åpningstider vekta på Berger

  • Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger kl 07.00 -15:00
  • Onsdag før skjærtorsdag stenger vekta kl 12:00

Kreosot og impregnert trevirke

Vi tar ikke i mot store mengder, over 6m3, med impregnert trevirke eller kreosot fra næringskunder. Næringskunder med under 6 m3 kan levere dette på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner mot betaling.

Vi kan ikke ta i mot disse avfallstypene på grunn av påbud om klimavern.