Få faktura for levering av avfall over vekta på gjenvinningsstasjonen

Næringskunder som ønsker faktura kan registrere seg her.
Gjelder levering av næringsavfall over vekt på Skedsmo og Aurskog-Høland.

For å få levere over vekta stilles det krav til at lassene er ferdig sortert og at de består av kun rene avfallstyper. Dvs treverk må være sortert for seg, metall for seg og evt. stoffmøbler for seg osv. Dette må være sortert før man ankommer vekta. Usorterte lass blir avvist.

ROAF kredittsjekker alle.

Fakturering

Du må bekrefte valget over for å fullføre resten av skjemaet.
Vennligst oppgi navn/kontaktperson
Vennligst oppgi gateadresse
Vennligst oppgi telefonnummer
Vennligst oppgi e-postadresse
Betalingsmåte