Circular Monday - en global motreaksjon til Black Friday – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Circular Monday – en global motreaksjon til Black Friday

22. november arrangeres motvekten til Black Friday. Da er ønsket å sette fokus på gjenbruk, reparasjon, leie og bærekraft. I dag produseres en rekke produkter som ikke er ment for å vare, og som i mange tilfeller ikke lar seg reparere – fordi det er lønnsomt for selskapene og fordi forbrukerne har råd til det.

Jordas overforbruksdag

Jordas overforbruksdag kommer tidligere og tidligere hvert år, og vi stjeler ressurser fra de som kommer etter oss. Skal vi skape en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner, må vi skape et samfunn som innebærer mer kvalitet og mindre kvantitet. Vi må bort fra bruk og kast-mentaliteten.

Circular Monday er et globalt konsept som setter søkelyset på bærekraftig forbruk, og fremhever grep den enkelte forbruker kan ta for å bidra til sirkulærøkonomien.

Vår bransjeorganisasjon Avfall Norge er arrangør av dette i Norge, og ROAF støtter arbeidet.

Black Friday er et konsept som oppfordrer til et høyt forbruk, og lokketilbudene er mange. Det er viktig for fremtiden å ikke overforbruke i det tempoet vi gjør i dag. Det er mer og mer viktig at vi deler på godene, og at det som konsumeres er laget av gjenbrukte materialer. For å få til sirkulærøkonomi i praksis, så handler det om å leie og dele varer og tjenester. Sørge for å reparere i stedet for å kaste og kjøpe nytt, samt gjenvinne det som kan gjenvinnes. ROAF sørger for at mest mulig avfall går til ombruk og materialgjenvinning, og bidrar således til at innbyggenes avfall bli råvarer i nye produkter. For avfall er fremtidens råvare!

Circular Monday -Avfall

Vi som forbrukere må ta ansvar. Vi har en makt som vi aktivt må bruke.

Vi er tilhengere av at innbyggerne skal forbruke, men vi er avhengig av at produkter på markedet er av god kvalitet, er mulig å reparere, og ikke minst er laget av eksisterende råvarer. Det er en sirkulærøkonomisk tankegang som er den bærekraftige modellen både FN og EU styrer etter, og som ROAF gjør alt for å bidra til.

Det er for eksempel ikke nødvendig å kjøpe en stor ferdig pakket eske med klementiner, når du egentlig kommer til å spise kun en brøkdel av dem. Dette ser vi resultatet av i ettersorteringsanlegget vårt, hvor utallige klementiner triller rundt på sorteringsbåndene, alt for ofte utenfor den grønne posen.

Circular Monday-Ombruke

#circularmonday

Bli med mandag 22. november ved å bruke #circularmonday i dine egne kanaler når du legger ut bilde av tips og inspirasjon som handler om å dele, gjenbruke, reparere, leie osv. Circular Monday skjer alltid mandagen før Black Friday..

Oversikt over norske aktører som støtter opp om Circular Monday finner du her

Enorme mengder matavfall

Bare her på ROAF tar vi mot flere tonn med matavfall daglig. Hver og én av oss kaster ca. 85 kilo matavfall i året. Av alt dette kastes over halvparten feilaktig i restavfallsposen – og over halvparten av alt matavfallet som kastes kunne og burde vært spist.

Mengden matsvinn må ned. Du som forbruker kan faktisk gjøre en del for å lette miljøavtrykket!

#circularmonday- Reparere

#circularmonday

  • mandag 22. november
  • bruk #circularmonday i dine egne kanaler når du legger ut bilde av tips og inspirasjon som handler om å dele, gjenbruke, reparere, leie osv.
  • Circular Monday skjer alltid mandagen før Black Friday
Oversikt over norske aktører som støtter opp om Circular Monday finner du her