Til hovedinnhold

Et miljøvalg med stor co2 effekt

Oppdatert: 30.11.2018

ROAF har tatt et miljøvalg med stor Co2 effekt. Vi bytter nå ut fossil diesel med biodiesel på alle driftsmaskiner. Et stort og viktig miljøvalg!

HVO100 er et alternativ til fossilbrensel, og er laget av ulike plante- og avfallsoljer fra matvareproduksjon. Ved å bytte til dette drivstoffet kan vi redusere utslippene av klimagasser med minimum 70 % sammenlignet med fossil diesel.

ROAF har et overordnet mål om 0- utslipp fra egen maskinpark. Vi jobber mot et fossilfritt ROAF. De fleste av ROAFs renovasjonsbiler kjører allerede på biogass, laget av innbyggernes matavfall. Ved å bytte ut drivstofftypen på anleggsmaskiner, tar vi ytterligere steg i retning FNs bærekraftsmål og ROAFs miljømål om 0-utslipp fra egne maskiner og anlegg.

Hva er HVO100?

Hvo100 er et alternativ til fossilt drivstoff. Det er en vegetabilsk olje. Denne type olje fremstilles av ulike planteoljer og avfallsoljer. Det er laget av avfallsprodukter fra mat- og skogindustrien. Eksempler er rapsolje, talgolje fra skogdrift, dyrefett, fiskefett og frityrolje.

ROAF har stilt strenge krav til det nye drivstoffet. Det skal være garantert fri for palmeolje og palmeoljerester.

Fordelene med biodiesel

Biodiesel er et C02-nøytralt drivstoff, det vil si at man ikke tilfører mer C02 til atmosfæren.

Ved å ta i brukt restprodukter i produksjonen av biodiesel sørger man for bedre ressursutnyttelse av ulike råvarer. I tillegg stiller vi strenge krav til leverandøren av biodiselen , den skal ikke produseres i utsatte regnskogsområder som blir misbrukt til dette formålet.

Det er lett å bytte til denne type drivstoff. Enkelt forklart tømmer man dagens tank og så er den klar til fylles med biodiesel.

EL-bil på sikt

På sikt kan det være at el-motoren tar over for både biodiesel og andre drivstoffkilder, men med dette tiltaket sørger vi for at vi i mellomtiden ikke slipper ut forurensende klimagasser.