Følg en ketchupflaskes reise gjennom anlegget vårt – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Følg en ketchupflaskes reise gjennom anlegget vårt

Følg ketchupflasken i filmen om sorteringsanlegget vårt. Hva skjer egentlig med avfallet etter at det kastes? Og hvordan skilles plast, og de grønne posene med matavfall, fra restavfallet?

ROAF har et av Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall. ESAR tar i mot avfall tilsvarende 500 tonn i døgnet og energi fra sola bidrar til driften.

Avfallet går gjennom 16 maskiner og tilbakelegger en distanse på 1300 meter før det er ferdig sortert i flere kategorier. De grønne matavfallsposene blir sortert ut før restavfallsposene åpnes. Metall og ikke-magnetisk metall blir skilt ut, mens nærinfrarøde lysstråler gjenkjenner fem ulike plasttyper.

Disse blir sendt til riktig kammer for videre sortering ved hjelp av lufttrykk. Til slutt blir den ferdigsorterte plasten vasket og kuttet i småbiter, og av det får vi en råvare som kan bli til nye plastprodukter.

Ved å gi avfallet nytt liv, bruker vi mindre av klodens ressurser når vi skal lage nye produkter. Det du kaster er ikke bare avfall. Det er fremtidens råvarer.

 

Automatisk plastsortering

ESAR er et av Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall.

Plasten du skyller og kaster i restavfallet sorteres automatisk ut i fem ulike plasttyper.

Ettersorteringsanlegget har økt plastinnsamlingen på Nedre Romerike fra 4,5 kg til 11 kg per innbygger, og i 2021 ble det totalt sortert ut over 3 544 tonn plast i anlegget.

Her kan du lese mer om ettersorteringsanlegget og hvordan sorteringen, både av grønne matavfallsposer og plast, fungerer.

Ettersorteringsanlegget