Forbud mot éngangsplast fra 3. juli – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Forbud mot éngangsplast fra 3. juli

Plast er et viktig materiale med mange bruksområder, men vi må redusere omfanget og overforbruket. Blant annet derfor innfører Norge forbud mot en del éngangsprodukter av plast. ROAF støtter dette, og oppfordrer alle til å bli mer bevisste på egen bruk av unødvendig plast.

Plastforsøpling på strand

Plastforsøpling på en strand

Selv med Norges første helautomatiske anlegg for utsortering av plast, trenger vi økt bevissthet rundt bruk av plast. Alle som bor på Nedre Romerike er heldige og slipper å tenke på hvor de skal kaste plastemballasjen sin, men det betyr ikke at man skal bli slepphent. For å hindre at plast havner i naturen, må vi begrense mengden plast som finnes på markedet.

Plast skaper enorme miljøutfordringer når det havner i naturen, for det er plast på avveie som er miljøsynderen. Plast vi klarer å gjenvinne og bruke som råvarer i nye produkter, er en god og miljøvennlig måte å håndtere plast på. ROAF er blant landets fremste når det kommer til materialgjenvinning av plast.

Plast på bånd til pakking

Plast på bånd til pakking

Hva omfatter endringen

EU-forbudet mot éngangsartikler av plast er noe Norge har støttet lenge, og Norge innfører forbudet samtidig som EU. Datoen er satt til 3. juli i år.

Forbudet gjelder blant annet plastbestikk, tallerkener, sugerør, ballongpinner, rørepinner og bomullspinner i plast, samt matbeholdere, drikkebegre og drikkevaremballasje av isopor. Forbudet gjelder også éngangsprodukter av biobasert og bionedbrytbar plast. Forbudet kan medføre at bruken av disse plastartiklene reduseres med 1,9 milliarder enheter, eller 3.600 tonn årlig i Norge.

Plastsøppel i skogen

Plastsøppel i skogen

Det blir forbudt med:

 • bomullspinner
 • bestikk (gafler, kniver, skjeer og spisepinner)
 • tallerkener
 • sugerør
 • rørepinner til drikkevarer
 • ballongpinner og festemekanismer til slike pinner
 • matbeholdere av ekspandert polystyren (EPS), med eller uten lokk, til matvarer som uten ytterligere tilberedning er beregnet til å spises fra beholderen enten på salgsstedet eller som take away
 • drikkevareemballasje av ekspandert polystyren (EPS) og korker og lokk til disse
 • drikkebegre av ekspandert polystyren (EPS) og lokk til disse.
 • alle produkter laget av oxo-nedbrytbar plast
strandrydding plastting

Strandrydding- det florerer av engangsartikler av plast

Plast er ikke bare plast

På vårt anlegg på Berger i Lillestrøm sorterer fabrikken vår ut fem ulike typer plast fra restavfallet. Men dette klarer vi kun når plastproduktene er av rene kvaliteter. Ulike plasttyper brukes til ulike formål, for eksempel brukes det en type plast i en smørboks og en helt annen type i en brusflaske, eller en tredje i plastposer. Så lenge emballasjen i hvert enkelt produkt er produsert med  bare én type plast, klarer vi å sortere ut dette fra annet avfall, og det blir mulig å gjenvinne de enkelte plasttypene. På denne måten sparer vi naturen for utvinning av råolje, som er hovedingrediensen i plast, og vi sørger for en sirkulærøkonomisk håndtering av en viktig råvare.

I kampen mot unødvendig plast og feil bruk av plast er det viktig å etablere et tydelig ansvar hos produsentene. Dette forbudet er et viktig steg på veien, og er også ytterligere påpekt i regjeringens melding om sirkulærøkonomi som kom i midten av juni. Det må lages produkter som lar seg gjenvinne – og dette er én av hovedessensene i meldingen.

 

Fakta om plastforsøpling

 • Hvert år havner over åtte millioner tonn plast i havet (globalt)
 • Plastforsøplingen er en trussel mot alt dyreliv som lever på land og i hav
 • Bruk av éngangsplastartikler er svært høyt i mange land, noe som frembringer enorme mengder unødvendig plastavfall.
 • Plast utgjør bare 10 prosent av verdens totale avfallsmengde, men står likevel for hoveddelen av den marine forsøplingen.
 • Plast brytes ikke ned, det brytes opp i mindre biter og danner mikroplast
 • For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes reduseres CO2-utslippene med ca 2 kilo
 • ROAF gjenvinner ca 11 kg plast per innbygger per år og er blant de beste i landet på materialgjenvinning av plast.

Dette blir forbudt

Følgende produkter er omfattet av forbudet, om de er laget helt eller delvis av plast og er beregnet for engangsbruk:

 • bomullspinner
 • bestikk (gafler, kniver, skjeer og spisepinner)
 • tallerkener
 • sugerør
 • rørepinner til drikkevarer
 • ballongpinner og festemekanismer til slike pinner
 • matbeholdere av ekspandert polystyren (EPS), med eller uten lokk, til matvarer som uten ytterligere tilberedning er beregnet til å spises fra beholderen enten på salgsstedet eller som take away
 • drikkevareemballasje av ekspandert polystyren (EPS) og korker og lokk til disse
 • drikkebegre av ekspandert polystyren (EPS) og lokk til disse.
 • alle produkter laget av oxo-nedbrytbar plast
Regjeringen og forbudet Miljødirektoratet WWF- og plast i havet