Til hovedinnhold

Forskningsmidler til ROAF

Oppdatert: 01.03.2023

Norges forskningsråd har tildelt ROAF og fire andre avfallsselskap 10 millioner kroner i forskningsmidler. Målet er å bli enda bedre på å sortere avfall slik at mest mulig avfall går til gjenvinning og minst mulig til forbrenning. Dette vil bidra til svært mye bedre resultater når nye sorteringsanlegg bygges i fremtiden.

– Dette er vi svært glade for, både fordi vi blir anerkjent forskningsmidler, men også fordi vi blir enda bedre på bærekraft, sier teknisk direktør i ROAF, Tom Roger Fossum.

Samtidig som resultatene forbedres, blir kravene fra myndighetene strengere. Innen 2035 skal 65 % av alt husholdningsavfall materialgjenvinnes. Det er et ambisiøst mål som kun kan oppnås gjennom utvikling. Da er forskningsmidler viktige. Dette vil gi stor forbedring fremover i tid, både på miljøet og lommeboka.

Samarbeid

Sammen med Østfold Avfallssortering, IVAR i Stavanger, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo og SESAM Ressurs i Trøndelag skal ROAF finne løsninger på enda bedre utsortering.

– Selv om teknologien som i dag benyttes i ettersorteringsanlegg allerede gir gode resultater, vil vi bli enda bedre. ROAF har et mål om at avfall forblir i kretsløpet og at gammelt avfall ikke skader ytre miljø. Da må vi alltid se etter forbedringsmuligheter, sier Fossum.

Eneste i landet

ROAF har i dag Norges eneste ettersorteringsanlegg, og derfor stilles dette til disposisjon for forskerne. I tillegg til forskningsmidlene vil derfor nedlagte arbeidstimer bli dekket. Det er ikke bestemt hvem som får forskningsoppdraget på vegne av de fem aktørene.

– I ROAF vil vi alltid være opptatt av lavutslipp. Å brenne så lite avfall som mulig er et av mange delmål for å bli bedre på bærekraft og reduksjon av klimautslipp. Hvis mer av avfallet brukes på nytt, i stedet for å gå opp i røyk, så har vi gjort noe viktig og riktig, avslutter Fossum.

Norges forskningsråd har tildelt ROAF og fire andre avfallsselskap 10 millioner kroner i forskningsmidler. Målet er å bli enda bedre på å sortere avfall slik at mest mulig avfall går til gjenvinning og minst mulig til forbrenning.