Gips - kan gjenvinnes nesten i det uendelige – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Gips – kan gjenvinnes nesten i det uendelige

Gips er et nyttig materiale, men det krever enormt mye om det kastes feil. Derfor er det svært viktig at gipsen kastes i riktig container på gjenvinningsstasjonen!

Gips er ofte brukt som tak- og veggplater, eller veggdekor. Gips er et mineral som forekommer naturlig, og det er godt egnet for materialgjenvinning. Det er derfor viktig at det sorteres riktig, slik at vi kan bruke det om igjen, og om igjen.

Gips kan nærmest gjenvinnes i det uendelige, så det er derfor svært viktig at gipsen ikke havner i containeren for uegnet til gjenvinning, hvor alt går til forbrenning.

Gips som kastes i containeren for uegnet koster oss mye i avvikshåndtering, for der hører den nemlig ikke hjemme. Det er en egen container for gips på alle våre gjenvinningsstasjoner hvor den skal kastes.

Gips

Container med gipsavfall (foto: LOOP)

Hva er riktig gipsavfall?

Gipsavfall kan være hele og halve plater eller småbiter. Både ny og gammel gips kan materialgjenvinnes. Det kan også være små rester av tapet, strie, maling og skruer. Det skal fortsatt sorteres som gipsavfall.

Det er viktig at du skiller gipsen fra andre store materialer. Rester som fliser, metallskinner, tre og plast må fjernes fra gipsen før den kastes i gipscontaineren. De andre materialene skal kastes i sine respektive containere.

Hva skjer med den sorterte gipsen?

Det er to anlegg som gjenvinner gips i Norge. Gammel gips kvernes til pulver, og blir til nye, fine gipsplater. Overflaten strippes for strier, papp, skruer ol. før det gjøres om til gipspulver. Det nye pulveret går igjennom en kvalitetskontroll før det lages om til nytt produkt.

Ved materialgjenvinning og salg i Norge sparer vi markedet for import av gipspulver fra utlandet, og ikke minst sparer vi naturen for utvinning av nytt råmateriale. All materialgjenvunnet gips som produseres i Norge i dag, brukes til å lage gipsplater for norsk byggevareindustri.

Husk riktig sortering

Papp:

 • Pappemballasje
 • Pappesker
 • papir

Plastemballasje:

 • Tomt/tørt malingspann
 • Transportemballasje
 • Plastfolie

Elektrisk:

 • Ledninger og stikkontakter
 • Bryter og lys

Farlig avfall:

 • Fugemasse
 • Løsemidler
 • Spraybokser
 • Maling, lim og lakk
 • Asbest (Viktig at pakkes i to lags plast før det leveres)

Annet som bør sorteres hver for seg:

 • Ubehandlet trevirke
 • Metall, metallspann
 • Porselen og fliser
 • Betong og stein
 • Hageavfall og jord
 • Gips