Gjenåpner flere gjenvinningsstasjoner – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Gjenåpner flere gjenvinningsstasjoner

Mandag  27. april gjenåpner Aurskog-Høland, Lørenskog og Sørum gjenvinningsstasjon. Gjerdrum vil åpne for besøk onsdag 6. mai.

bil med henger på skedsmo

Myndighetens restriksjoner

Så lenge helsemyndighetene opprettholder anbefalingene til avstand og grupper, vil vi i ROAF sørge for det samme på alle våre gjenvinningsstasjoner. Sikkerheten til kunder og ansatte er vårt ansvar innenfor våre porter. Disse restriksjonene vil medføre begrenset innslipp, og køer og ventetid må fortsatt påregnes. Dersom man er flinke til å forhåndssortere avfallet sitt hjemme, vil besøket hos oss gå raskere, og køene vil bli mindre. Husk å sjekke åpningstidene før du kommer.

Kan du vente?

Vi oppfordrer innstendig alle som kan vente med å levere avfall, til å gjøre det. Det er svært viktig at man ikke belaster kapasiteten på våre stasjoner mer enn absolutt nødvendig, og at man tar hensyn til smitterisiko. Dette er viktig for å sikre god nok kapasitet til håndtering av innlevert avfall på en trygg måte, og er også en sterk anbefaling fra Miljødirektoratet.

Bemanning og beredskap

Vi har nå bemanningssituasjonen under kontroll på innsamling av husholdningsavfall, men har ingen i beredskap, slik vi hadde da flere stasjoner var stengt. Det betyr at dersom situasjonen i samfunnet endrer seg, og vi ser en økning i antall smittetilfeller, vil vi ta en ny vurdering. Det samme gjelder dersom vi får sykdom blant våre renovatører. Da må vi på ny omdisponere personell for å ivareta kjernevirksomheten vår, innsamling, som er en samfunnskritisk funksjon. I verste fall må vi da stenge enkelte gjenvinningsstasjoner igjen.

Nå gleder vi oss imidlertid til snart å være tilbake til tilnærmet normalsituasjon på alle våre gjenvinningsstasjoner. Vi håper alle våre kunder utviser forsiktighet og tålmodighet, og møter våre kundeveiledere med et stort smil. Husk at forhåndssortert avfall skal ligge i  gjennomsiktige sekker.

 

 

kunde kaster hageavfall

Smittereduserende tiltak

  • Vi slipper inn færre biler av gangen for å overholde 2 meters avstand.
  • Vi tar ikke i mot kontanter, kun kort
  • Vi kan ikke tilby bærehjelp av hensyn til 2 -metersregelen
  • Vi veileder på avstand.
  • De ansatte bruker hansker, noe som uansett er fast praksis
  • Politiet hjelper oss med køhåndtering på noen gjenvinningstasjoner
  • Strekker køene seg til hovedveiene, må man belage seg på å ikke komme inn

Se åpningstider per gjenvinningsstasjon

Gjenvinningsstasjoner