Til hovedinnhold

Gjerdrum gjenvinningsstasjon åpner onsdag 06.09.2023

Oppdatert: 04.09.2023

Gjerdrum gjenvinningsstasjon åpner igjen førstkommende onsdag (06.09.2023). Stasjonen har siden forrige uke vært stengt som følge av sikkerhetshensyn.

Den 29.08.2023 stengte ROAF gjenvinningsstasjonen i Gjerdrum grunnet fare for utglidninger på området. Representanter fra Gjerdrum kommune, NVE, ROAF og Multiconsult gjennomførte en befaring på stedet onsdag 30. august, for informasjon om bakgrunnen for stengning og for vurdering av fare for utglidning.

Ved befaringen er det ikke observert noe som gir faglig grunn til å mistenke fare for nært forestående ras eller utglidning.

ROAF vil på bakgrunn av dette gjenåpne Gjerdrum gjenvinningsstasjon førstkommende onsdag kl. 13:00.

Vi beklager ulempene stengningen har hatt for innbyggerne i Gjerdrum.

Gjerdrum gjenvinningsstasjon åpner onsdag 06.09

Gjerdrum gjenvinningsstasjon åpner igjen onsdag 06.09. Stasjonen har siden forrige uke vært stengt som følge av sikkerhetshensyn.

Vi beklager ulempene stengningen har hatt for innbyggerne i Gjerdrum.

Gjenvinningsstasjoner