Til hovedinnhold

Har din klasse meldt seg på Batterijakten?

Publisert: 20.02.2024

Miljøagentene arrangerer Batterijakten hvert år, og i 2024 varer den fra 4. mars til 24. mars. Batterijakten er en klassekonkurranse for 4. trinn, hvor elevene skal samle inn brukte batterier, og sørge for at de gjenvinnes i stedet for at de havner i søpla, eller enda verre – i naturen. Vi håper mange skoler og 4. klasser på Nedre Romerike melder seg på.

Batterijakten er en morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse, som både skaper engasjement og samhold i klasserommet. I 2023 deltok over 900 klasser, og landets batterijegere samlet inn 138 tonn husholdningsbatterier til gjenvinning! I Batterijakten får man poeng ved å samle inn brukte batterier, og løse kreative ukesoppdrag underveis. I tillegg til konkurransen følger det med et undervisningsopplegg som øker forståelsen for miljøutfordringer og hvorfor man er med på Batterijakten. Undervisningsopplegget er bygget på kompetansemål i naturfag, samfunnsfag og matte, men kan brukes i alle fag.

Det er gratis å delta i Batterijakten og man kan vinne penger til klassekassa. Det kåres tre hovedvinnere som alle mottar 15.000 kroner til klassekassa. Fylkesvinnere mottar 3.000 kroner. Hver uke leter Miljøagentene etter de tre beste bildene til ukesoppdragene, og hver uke mottar tre ukesvinnere 3.000 kroner hver. Premiene kan disponeres fritt, men oppfordres til å brukes på noe miljøvennlig som kommer alle elevene til gode.

Høres dette spennende, morsomt og lærerikt ut? Sjekk ut www.batterijakten.no for påmelding og mer informasjon. Spørsmål kan rettes til batterijakten@miljoagentene.no.

Batterier som kastes feil er miljøskadelig og kan forårsake brann!
Selv om batteriet viker tomt for futt, er det alltid litt energi igjen. Når mange batterier oppbevares sammen, kan polene komme i kontakt med hverandre. I verste fall kan det føre til kortslutning og brann. Dersom man feilaktig kaster brukte batterier i restavfallsposen er det også fare for brann. Det er bare litt sølvfolie eller en bit stålull som skal til sammen med batteriet, før man har starten på en potensiell katastrofe.

Heldigvis er det veldig lett å gjøre rett

  1. Teip polene på de brukte batteriene for å unngå brannfare
  2. Oppbevar batteriene samlet, i et syltetøyglass, en boks, et nett for farlig avfall e.l.
  3. Ta med batteriene og lever de gratis til butikken når du handler. Brukte batterier kan også leveres til en gjenvinningsstasjon året rundt, eller til Miljøbilen (vår og høst).

Batterier blir gjenvunnet
Batterier som leveres inn på riktig måte blir gjenvunnet. Råstoff som hentes ut fra sorterte batterier er blant annet plast, bly, renset og behandlet syre, sink, kadium, nikkel og kobolt. Noen av råstoffene er sjeldne og finnes bare i svært begrensede mengder. Mange av disse går inn i produksjonen av nye batterier, mens resterende råstoff kan bli til for eksempel hagemøbler, pigment i maling eller metallegeringer. Slik sparer vi også naturen for utvinning av nye ressurser og klimagassutslipp.

Vi håper Batterijakten bidrar til å øke engasjementet for miljøet og å ta bedre vare på tingene vi har. Å se på batterier og annet avfall som de ressursene det faktisk er, er en lærdom vi har nytte av hele livet.

Lykke til med jakten 😊♻️

Lett å gjøre rett

  1. Teip polene på de brukte batteriene for å unngå brannfare
  2. Oppbevar batteriene samlet, i et syltetøyglass, en boks, et nett for farlig avfall e.l.
  3. Ta med batteriene og lever de gratis til butikken når du handler. Brukte batterier kan også leveres til en gjenvinningsstasjon året rundt, eller til Miljøbilen (vår og høst).