Vi opplever for tiden stor pågang på kundesenteret, og dette kan medføre lengre svartid. Vi beklager ulempene dette medfører, og takker for din tålmodighet.

Til hovedinnhold

Hvorfor sortere riktig?

Oppdatert: 04.06.2018
Hei, denne artikkelen er over 6 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon

Vårrengjøring fører med seg mye feilsortering. Det er alles ansvar å sørge for å kildesortere avfallet sitt riktig.

banan og plast

Plasthvalen har engasjert mange her til lands, og vi i ROAF er kjempeglade for at flere og flere engasjerer seg i miljøet og konsekvensene av forsøpling.

Å kildesortere riktig er et miljøtiltak som alle kan få til. Det er et tiltak som utgjør en stor forskjell og som gjør at vi kan få brukt ressursene som er i avfallet om igjen.

Det blir til noe nytt

Sorterer du avfall riktig klarer vi utnytte ressursene bedre. Avfall som ikke er sortert som egen avfallstype (eks restavfall hjemme som bleier og snus) blir til energi og fjernvarme. Alt annet som vi klarer å sortere ut, går til materialgjenvinning. Avfall er viktige råvarer i produksjon av nye produkter, og materialgjenvinning sørger for at ressursene inngår i et kretsløp. Hos ROAF jobber vi for at mest mulig av avfallet ditt blir til noe nytt!

Matavfall blir miljøvennlig biogass og næringsrik biogjødsel som igjen brukes av busser, posten og egne renovasjonsbiler.

Plast kan resirkuleres, og brukes til blant annet til nye plastprodukter og som bygningsmaterialer, kontorstoler og klær.

Klær og tekstiler kan brukes til annet enn klær, det kan bli til nett til frukt, isolasjon i veier, bygningsmaterialer ol

Papp og papir brukes som råstoff til produksjon av nye papirprodukter.

Glass- og metallemballasje leveres på våre returpunkter og blir til nye glass- og metallprodukter

Restavfall går til energigjenvinning og blir til fjernvarme og strøm.

 

Bra for miljøet

En resirkulert aluminumsboks krever 95% mindre energi enn å lage en ny. Derfor er det viktig med kildesortering!

Fosfor er en ikke fornybar ressurs. Ved å kildesortere matavfall, kommer fosfor tilbake i sitt naturlige kretsløp gjennom biogødsel som vi lager at matavfallet i de grønn posene.

Hageavfallet du kommer med til gjenvinningsstasjonen lager vi flott kompostjord.  Vår kompostjord er et fint jordforbedringsmiddel som tilfører jorda organisk materiale og næringsstoffer. Kompostjorden hos ROAF er 100 prosent fri for torv og er dermed et veldig miljøvennlig alternativ.

 

Typiske feilsorteringer

Mange ønsker å gjøre det riktig, og mange bør bli mye flinkere.

  • Hageavfall skal bringes til en gjenvinningsstasjon, det skal ikke i restavfallbeholderen. Typisk slikt avfall er: Gress/løv/kvister/jord/stein
  • Masse matavfall kastes feil- Alt skal i grønn pose!
  • Alt papp og papir skal i egen beholder, ikke i restavfallet. Det gjelder alt reklamemateriell, papp rundt youghurt begre o.l
  • Aske må legges i egen pose og knytes før det legges i restavfallsbeholderen
  • Oppussingsavfall skal til gjenvinningsstasjonen.
  • Alt med ledning og batterier skal sorteres og leveres på gjenvinningsstasjonen eller i butikk.
  • Hageputer, verktøy, madrasser, tepper, metallgjenstander med mer skal bringes til gjenvinningsstasjonen, ikke i beholderen hjemme.

Ved avvik og feilsorteringer kan det være at renovatøren ikke tar med seg avfallet ditt.

Har du ekstra store mengder avfall, kan man du gå til innkjøp av Ekstrasekken til ROAF. Ved kjøp av ekstrasekken betaler man for at vi skal hente sekken, det er viktig at det kun er restavfall fra husholdning i denne. Grønn poser bør priorieres i beholderen.

gress i beholder

Kildesortering

Riktig sortering er viktig slik at vi kan bruke ressursene om igjen!

Hva skal sorteres hvor?