– Infrastruktur for avfall er en samfunnskritisk funksjon

ROAF-rådgiver mener avfallshåndtering må inn på listen over samfunnskritiske funksjoner.

– Dersom en hel by skulle stå uten en fungerende avfallsløsning ved strømbrudd eller brann – har da kommunene en beredskapsplan med prosedyrer, utstyr og personell? Jeg antar at store renovasjonsaktører i byene har en form for beredskap, men eksisterer det konkrete krav? spør rådgiver for utvikling og samfunn, Martin Frilseth Haugen. Han mener at vi som nasjon trenger en gjennomgang av avfallshåndtering og kriseberedskap.

Felles standarder

Frilseth Haugen mener det bør komme felles, nasjonale standarder for renovasjonsløsninger da disse er dyre i etablering og blir mer og mer preget av kompleks teknologi. I tillegg blir de stadig mer areal- og transportkrevende.

– Avfallshåndtering er i dag definert som en viktig samfunnsfunksjon, men likevel finnes det ikke noe felles sett av regler, normer eller standarder for bygging av infrastruktur for avfall. Dette fører til stor variasjon rundt omkring i landet når det gjelder planlegging og regulering. Så lenge vi har etablerte standarder for vann og avløp, vei, el-anlegg og gatelys, burde vi kunne få det samme når det gjelder avfallshåndtering, sier Frilseth Haugen. Han mener at det sløses mye med både tid og ressurser fordi kommunene svært ofte må ta stilling til disse spørsmålene uten å ha en felles standard å lene seg på.

– I nye byggeprosjekter ser vi ofte at utbyggerne allerede har kommet langt i planleggingen når kommunen og renovasjonsaktørene kommer inn i bildet og får stilt riktige krav.

SAVNER FELLES STANDARD: – Så lenge det finnes felles standarder for blant annet vei, vann og avløp, må vi kunne enes om det samme når det gjelder infrastruktur og avfall, mener Martin Frilseth Haugen i ROAF.

 

Digitalt

Frilseth Haugen peker videre på at en avfallsbrønn eller to betjener et maksantall på noen hundre mennesker og ikke er så sårbare, men et avfallssug har et helt annet skadepotensial for befolkningen og lokalmiljøet dersom de settes ut av drift. Mange stasjonære anlegg betjener i dag flere tusen mennesker, og de største som er under planlegging skal betjene opp mot 10.000 mennesker, kanskje flere.

– Med dette som baktepper bør sentrale myndigheter vurdere å innlemme infrastruktur for avfall som samfunnskritisk infrastruktur neste gang en rapport skal utarbeides. Vann og avløp defineres som samfunnskritisk, og med tanke på hvor moderne avfallsanleggene har blitt i dag er det absolutt sammenlignbart. Det er heller ikke mange år til renovasjonsløsningene rundt om i kommunene er tungt utstyrt med digitalt utstyr og kundene skal over på apper og RFID-brikker for identifisering.

Delvis på plass

ROAF-rådgiveren får støtte fra Avfall Norge, som viser til at noen av aktivitetene i bransjen ble definert som samfunnskritiske under første del av Corona-krisen i vår:

– Deler av aktivitetene i bransjen er alt definert som samfunnskritiske, men det er ønskelig å få dette beskrevet eksplisitt hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), slik det er for andre samfunnskritiske funksjoner, sier administrerende direktør i Avfall Norge, Cecilie Lind, til avfallsbransjen.no.

SAMFUNNSKRITISKE FUNKSJONER

I regjeringens oppdaterte oversikt over samfunnskritiske funksjoner er blant annet vann og avløp, kraftforsyning, elektronisk kommunikasjon og transport listet opp.  Renovasjon og håndtering av farlig avfall står på listen over viktige funksjoner, og får dermed ikke samme krav til felles standard som de samfunnskritiske funksjonene.

Rådgiver for utvikling og samfunn i ROAF, Martin Frilseth Haugen, mener gjeldende myndigheter bør vurdere å innlemme infrastruktur for avfall som samfunnskritisk infrastruktur neste gang en rapport skal utarbeides.