Lei av kø på gjenvinningsstasjonen? Vi har et triks! – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Lei av kø på gjenvinningsstasjonen? Vi har et triks!

– Dersom alle sorterer avfallet sitt før de ankommer, vil ventetiden bli betraktelig kortere.

– Vi ser at svært mange kunder beslaglegger tid og lager kø fordi de ankommer med store mengder usortert avfall. Disse kundene blir gående frem og tilbake mellom de ulike containerne, og da kan det fort oppstå lange køer, sier driftsleder Line Akselsen i ROAF. Hun påpeker at det spesielt er Lillestrøm GVS avdeling Berger og til en viss grad avdeling Fetsund som opplever de lengste køene.  Særlig gjelder dette i helgene:

– Etter at Lørenskog gjenvinningsstasjon stengte i mars, har vi helt klart merket et mye større trykk på avdeling Berger. Enkelte lørdager kan man risikere å sitte halvannen time i kø – og kanskje mer, sier Akselsen. Koronapandemien har også hatt mye å si for køsituasjonen siste året, da det på grunn av smittevernregler ikke kan slippes inn like mange kunder samtidig som før. Det kan derfor være lurt å legge besøket til gjenvinningsstasjonen på en ukedag, med unntak av mandager – som også har vist seg å være en kødag enkelte uker.

RIKTIG SEKK: - Vi tar kun imot avfall som er sortert i gjennomsiktige sekker. Kommer du med sorte sekker, slipper du rett og slett ikke til, sier kundeveileder Fredrik Pettersen i ROAF. Du kan også la avfallet ligge løst og lett synlig på tilhengeren.

Riktig pris

Men det er flere fordeler enn bare kortere kø dersom du sorterer godt før du ankommer gjenvinningsstasjonen. En grundig sortering sørger også for at det er langt lettere for kundeveilederen å gi deg en riktig pris på det du må betale. Husk også at avfallet må sorteres i gjennomsiktige sekker, eller ligge løst på henger.

– Vi tar rett og slett ikke imot avfall i sorte sekker, og da blir kundene bedt om å sortere om i riktige og gjennomsiktige sekker. Slike sekker er å få kjøpt på alle våre gjenvinningsstasjoner.

 

HAGEAVFALL: Både hageavfall, elektrisk/elektronisk avfall og farlig avfall er gratis å levere, men du kan levere maks 6 kubikkmeter per besøk.

Gratis

Det er gratis å levere hageavfall, elektrisk/elektronisk avfall og farlig avfall på gjenvinningsstasjonene, men vi har satt en maksgrense på 6 kubikkmeter per besøk for gratis avfall. En fullstendig oversikt over priser og hva du kan levere på gjenvinningsstasjonene finner du her.

Dersom du vil forberede deg ekstra godt, kan du også gjøre deg kjent med hvordan hver enkelt gjenvinningsstasjon har plassert de ulike avfallscontainerne. Du finner oversiktskart helt nederst hvis du klikker deg inn på din gjenvinningsstasjon her.