Til hovedinnhold

Måk frem avfallsbeholderne!

Publisert: 09.01.2024

Enkelte steder er det fortsatt mye snø og vanskelige kjøreforhold, og det er i tillegg svært kaldt. Dette påvirker arbeidet til renovatørene våre, og enkelte steder er det umulig å hente avfall på grunn av manglende fremkommelighet.  

Vi opplever veier som brøytes for smalt til at en stor renovasjonsbil kan komme frem, voldsomme brøytekanter, biler som parkerer i gaten så vi ikke kommer forbi, og ikke minst, mange nedsnødde avfallsbeholdere. 

Vi minner derfor om viktigheten av at innbyggerne våre måker foran, oppå og rundt beholderne/brønnene/containerne sine. Er det glatt, må det også strøs. 

Slik vil vi det skal se ut:

Avfallsbeholdere som er måkt frem

Slik vil vi ikke at det skal se ut:

Snøbelagte brønner

Når man tømmer 600 beholdere på en rute, så er det godt å få litt hjelp der ute. Se en vennlig oppfordring fra en av våre renovatører under.

Våre renovatører er helt avhengig av at innbyggerne sørger for fri ferdsel til avfallsbeholderne, og alt for ofte ser vi stygge fall- og bruddskader som følge av manglende måking/strøing rundt og foran beholderne. 

Så tusen takk for at dere hjelper våre dyktige renovatører, og legger til rette slik at de får tømt beholderne trygt og til riktig tid. Vi takker også for at dere utviser forståelse og litt ekstra tålmodighet, for at det kan forekomme forsinkelser på enkelte ruter som følge av vær- og kjøreforhold. 

På vegne av alle våre renovatører, tusen takk for hjelpen 😊

For å være sikker på at du skal få tømt dine avfallsbeholdere, må du sørge for å: 

  • Måke og strø rundt og foran beholdere/containere/brønner 
  • Fjerne snø og is fra topplokk på beholdere/containere/brønner 
  • Tenke på at en stor renovasjonsbil skal frem, hvis du parkerer bilen i gaten 
  • Trille frem beholderen hvis den står lenger enn fem meter fra der renovasjonsbilen henter 
  • Kildesortere alt avfallet ditt riktig (se kildesorteringsguide her) 
  • Kaste avfallet i riktig beholder ute, og sørge for at avfall som skal sorteres andre steder fraktes til en gjenvinningsstasjon eller til et returpunkt 
  • Sette beholderen med håndtaket ut på tømmedag