Modernisering av avfallsløsningene – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Modernisering av avfallsløsningene

Nye avfallsløsninger gjør det ikke bare enklere å kildesortere. Borettslagene blir også tryggere og mer estetiske.

Før- og etterbilde av avfallsløsningen hos Blystadringen borettslag.

Flere borettslag har gamle og utdaterte avfallsløsninger, og vanskelige adkomster for renovasjonsbilene. I tillegg innføres egen beholder for matavfall i 2023. Det betyr at mange borettslag og sameier må tilrettelegge for nye løsninger.

Enkelte steder må vaktmester trille ut avfallsdunkene når renovasjonsbilene kommer. Andre steder må renovasjonsbilene rygge på trange og uoversiktlige veier innimellom boligene. Med de nye avfallsløsningene er alle beholderene samlet på ett sted. Det betyr mindre kjøring, tryggere bomiljø, og mindre slitasje på internveier.

Egne beholdere til de ulike avfallstypene i nærmiljøet fører til at folk kildesorterer mer. I tillegg ser nabolaget penere ut med de nye avfallsløsningene. Det fører også til mindre forsøpling og økt kildesortering.

ROAF kommer gjerne på befaring for å utrede og informere om forskjellige muligheter. Alle borettslag som ønsker å gå over til nedgravde løsninger kan få økonomisk støtte gjennom tilskudd fra ROAF. Det kan søkes om tilskudd på inntil kr 30.000 pr avfallsbrønn som graves ned.

Les mer om nyetablering og utstyrsoverganger.

Vi kan bistå borettslaget/sameiet

ROAF henter avfall hos dere og sørger videre for trygg og miljøvennlig håndtering.

Vi tilbyr også kildesorteringsutstyr, informasjon, råd og veiledning til borettslag/sameier.

Nyetablering og utstyrsoverganger