Nå kan du levere ødelagte tekstiler gratis – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Nå kan du levere ødelagte tekstiler gratis

Skal du kvitte deg med ødelagte klær og tekstiler, emballasje av glass og metall eller papp/papir/kartong? Fra 2. mai 2022 blir også disse avfallstypene gratis å levere på våre gjenvinningsstasjoner.

Jeans til ombruk eller innsamling

Flere avfallstyper blir gratis å levere.

Vi har et differensiert priskart for levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner. Noen avfallstyper er helt gratis å levere, noen må man betale en brukerbetaling på 100,- kroner for å levere, og noen av avfallstypene må du betale for i henhold til mengde.  Det har nå blitt vedtatt at flere avfallstyper blir helt gratis å levere for våre kunder.

Gratis å levere på våre gjenvinningsstasjoner:

 • Klær og tekstiler
 • Emballasje av glass og metall
 • Papp, papir og kartong

i tillegg til det som var gratis fra før:

 • Hageavfall
 • Farlig avfall
 • Elektrisk- og elektronisk avfall
 • Gjenstander til ombruk
Papp, papir

Differensierte priser på gjenvinningsstasjon

ROAF drifter 7 gjenvinningsstasjoner på Nedre Romerike. Her kan alle som bor i en ROAF-kommune levere avfall. Kunden har ansvaret for å sortere avfallet i ulike containere, noe som går raskt og effektivt hvis avfallet forhåndssorteres i gjennomsiktige sekker hjemme, før du kommer til oss. Vi tar ansvaret for at avfallet blir forvaltet videre. Det er viktig med riktig sortering, for da kan vi sørge for at avfallet får nytt liv i nye produkter. For eksempel blir elektronikk tatt fra hverandre og alle edle metaller blir tatt vare på for å kunne brukes om igjen som ny råvare. Metaller blir gjenvunnet til nye metallprodukter.

De avfallstypene som ikke lar seg materialgjenvinne er kostbare å håndtere videre i markedet. Det er en felles nasjonal ambisjon å redusere denne mengden mest mulig, derfor er det blant annet kostbart å sende avfall videre til forbrenning. Kundene betale ekstra når de levere slikt type avfall, og derfor er det differensierte priser per avfallstype.

Deponering av avfall

I 2009 ble det innført et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall i Norge. Nå skal minst mulig avfall legges på deponi. Men noen avfallstyper, som f.eks stein og betong, er definert som fyllmasser som ikke kan håndteres på annet vis. Derfor er disse avfallstypene ekstra kostbare å levere.

Elektrisk avfall

Mye av råstoffene i elektrisk avfall kan brukes om igjen i nye produkter.

Gir avfallet nytt liv

En av ROAFs viktigste oppgaver er å sørge for at avfallet forblir i kretsløpet. Vi samler inn, sorterer og forvalter avfallet videre, slik at det kan ombrukes, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes.

Gjennom riktig sortering av avfall klarer vi ta vare på ressursene og sparer kloden for uttak av nye råvarer. For eksempel kan all glassemballasje som kildesorteres riktig, gjenvinnes i det uendelige. Glass lages av blant annet sand, som begynner å bli en mangelvare. Vi bruker 95 % mindre energi på å gjenvinne eksisterende aluminium, enn å lage den helt på nytt. Det er ved materialgjenvinning av avfall vi bidrar til det grønne skiftet, og sørger for at vi tar vare på jordens ressurser.

 

Velkommen til gjenvinningsstasjonen

Regler:

 • Alt avfall skal medbringes sortert i gjennomsiktige avfallssekker, eller løst i henger
 • Det er totalforbud mot å levere avfall i svarte avfallssekker
 • Maks volum man kan levere er 6 m3 uavhengig av avfallstype.

Priser på gjenvinningsstasjonen:

 • Gratis: kr 0,-
 • Brukerbetaling: kr 100,-
 • Volumavhengig, inkludert brukerbetaling:
  • inntil 1m3: kr 200,-
  • 1-2 m³: kr 300,-
  • 2-3 m³: kr 400,-
  • 3-4 m³: kr 500,-
  • 4- 5 m³: kr 600,-
  • 5-6 m³: kr 700,-
 • Fyllmasser, inkludert brukerbetaling
  • inntil 0,5 m³: kr 450,-
  • 0,5- 1 m³: kr 550,-

 

Her er oversikt over hvilke avfallstyper som inngår i de ulike priskategoriene:

Hva kan jeg levere, og hva koster det på gjenvinningsstasjonen?